Table of Contents:

 1. Hvor i bibelen står den gyldne regel?
 2. Hvor står bjergprædiken?
 3. Hvad er Bjergprædikenens overordnede budskab?
 4. Hvad er ondskab i kristendom?
 5. Hvad må kristne ikke gøre?
 6. Hvor fandt bjergprædiken sted?
 7. Hvad er pointen med Jesu bjergprædiken?
 8. Hvad er Jesus budskab?
 9. Hvad er ondskab ordbogen?
 10. Hvad er de 4 typer ondskab?
 11. Hvad er det dobbelte kærlighedsbud i kristendommen?
 12. Hvilke spiseregler har islam?
 13. Hvad skal man gøre for at være en god kristen?

Hvor i bibelen står den gyldne regel?

Den gyldne regel, etisk grundregel, formuleret i Bjergprædikenen: "Alt, hvad I vil, at mennesker skal gøre mod jer, det skal I også gøre mod dem" (Matth. 7,12, jf. Luk. 6,31).

Hvor står bjergprædiken?

Bjergprædikenen er af forfatteren til Matthæusevangeliet sat op som modstykke til overrækkelsen af de 10 bud /dekalogen på Sinaibjerget (2. Mosebog kapitel 20) og en understregning af, at med Jesus er der blevet indgået en ny pagt, et nyt testamente. Bjergprædikenen er udtryk for en radikalisering af Moseloven.

Hvad er Bjergprædikenens overordnede budskab?

I tidens løb er Bjergprædikenen blevet fortolket og anvendt på mange forskellige måder. Buddet om ikke at sætte sig til modværge mod det onde (5,39) var for Tolstoj det centrale budskab, der fik ham til at vende ryggen til stat, ejendom og kultur i en slags passiv etik.

Hvad er ondskab i kristendom?

I hans tænkning løber mange tråde fra antikken og kristendommen sammen: Dels videreførte han Plotins lære om det onde som en mangel, dels pegede han på den menneskelige vilje som oprindelsen til det onde. Det er det syndige menneske, mente han, som i sin selvoptagethed og selvkærlighed bærer ansvaret for lidelsen.

Hvad må kristne ikke gøre?

Forbuddet mod at spise svinekød og skaldyr m.m. praktiseres stadig af mange jøder, og der er mange muslimer, der ikke spiser svinekød. Til gengæld har de fleste kristne valgt at se bort fra spisereglerne i Det Gamle Testamente, og det er naturligvis også en måde at markere sig på: vi er dem, der spiser det hele.

Hvor fandt bjergprædiken sted?

Bjergprædikenen er en tale, som Jesus ifølge Matthæusevangeliet kapitel 5-7 holdt, da han vandrede i Israel.

Hvad er pointen med Jesu bjergprædiken?

Forfatteren til Matthæusevangeliet sætter Bjergprædikenen op som modstykke til overrækkelsen af de 10 bud på Sinaibjerget (2. Mosebog kapitel 20) og bjergprædikenen understreger, at med Jesus er der blevet indgået en ny pagt, et nyt testamente. Med Bjergprædikenen radikaliseres Moseloven.

Hvad er Jesus budskab?

Jesus fra Nazaret. Jesus fra Nazaret har været en karismatisk vandreprædikant med det profetiske budskab, at Guds rige var kommet nær og allerede gjorde sig gældende i en ny religiøs orden, hvor gudsforholdet ikke var betinget af et menneskes overholdelse af bestemte bud og forskrifter.

Hvad er ondskab ordbogen?

Generelt forstår man dog ondskab, som noget, som er ondt. Nogle mener, at en ting kan være ond, ved at begå onde handlinger. Det kan så veksle, hvad man forstår ved en ond handling, men nogle mener, at en ond handling er en bevidst handling, der skader andre eller en selv.

Hvad er de 4 typer ondskab?

De 4 typer ondskab der er tale om er:
 • Sadistisk/Dæmonisk ondskab.
 • Instrumentel ondskab.
 • Idealistisk ondskab.
 • Banal/dum ondskab.

Hvad er det dobbelte kærlighedsbud i kristendommen?

Formuleringen af det dobbelte kærlighedsbud er specifikt kristen. Kærligheden til næsten forudsætter kærligheden til Gud. Det er Gud, der forpligter den kristne over for næsten.

Hvilke spiseregler har islam?

Islam Forbud mod at spise svinekød og blod. For at være halal (tilladt) skal slagte dyret velsignes, før halspulsåren skæres over, hvorefter dyret øjeblikkeligt mister be- vidstheden, mens hjertet stadig slår, og blodet løber fra. I fastemåneden ramadanen er det for- budt at spise i dagtimerne – dvs.

Hvad skal man gøre for at være en god kristen?

Treenigheden. Troen på treenigheden bestående af Faderen, Sønnen og Helligånden er central i næsten alle trossamfund, der opfatter sig som kristne. Udformningen af læren skyldes troen på monoteisme, samtidigt med at der findes mange antydninger i Bibelen om, at Jesus og Helligånden er Gud ligesom Gud Fader.