Table of Contents:

 1. Hvad er forskellen på det nye og det gamle testamente?
 2. Hvor kommer biblen fra?
 3. Hvilken genre er Biblen?
 4. Hvem er forfatter til biblen?
 5. Hvad er anderledes ved Det Nye Testamente?
 6. Hvad er forskellen på Det Gamle Testamente og Toraen?
 7. Hvilken genre er Lukasevangeliet?
 8. Hvilken slags religion er kristendommen?
 9. Hvem har skrevet kristendom?
 10. Hvor lang tid tog det at skrive alle fortællingerne ned så de blev til Bibelen?
 11. Hvad er forskellen på evangelierne?
 12. Hvad hedder de fem Mosebøger?

Hvad er forskellen på det nye og det gamle testamente?

Det Gamle Testamente (GT) er den første hoveddel af den kristne bibel – den anden hoveddel er Det Ny Testamente (NT). Det gamle testamentes skrifter udgør tillige Tanakh, den jødiske bibel, og betragtes af både kristne og jøder som kanonisk.

Hvor kommer biblen fra?

Den tidlige kristendom byggede på Septuaginta, den græske oversættelse af Tanakh, som har rødder i det 3. århundrede f.Kr.. Septuaginta indeholdt de deuterokanoniske skrifter. Det Nye Testamente indeholder de særligt kristne skrifter, som blev skrevet på græsk i det første århundrede e.

Hvilken genre er Biblen?

Religiøs tekst ProfetiLignelseEpistel Bibelen/Genrer

Hvem er forfatter til biblen?

Teksterne er nedskrevet over et tidsrum, der strækker sig fra omkring år 600 f.Kr. til år 200 e.Kr. Der står med andre ord flere generationer af forfattere bag de bibelske tekster, og deres identitet fortaber sig i de fleste tilfælde i en fjern oldtid. En af de få, som kan identificeres med sikkerhed, er Paulus.

Hvad er anderledes ved Det Nye Testamente?

Apokryfer. Visse skrifter fra den tidlige kristendom, som ikke er kommet med i Det Nye Testamente, og som ikke tillægges samme autoritet, kaldes nytestamentlige apokryfer. Disse må holdes adskilt fra skrifter af de apostoliske fædre, dvs. de ældste kirkefædre – generationen umiddelbart efter apostlene.

Hvad er forskellen på Det Gamle Testamente og Toraen?

Tanakh (eller TaNaK) er den jødiske betegnelse for Det Gamle Testamente - som er lig med jødedommens Bibel. Navnet betegner opbygningens tre tempi. TaNaKH er et akronym for Torah, Nevi'im og Kethuvim. Tora er de fem Mosebøger, der begynder med verdens skabelse og slutter med Moses' død.

Hvilken genre er Lukasevangeliet?

Sammen med Matthæusevangeliet og Markusevangeliet regnes det til de synoptiske evangelier. Både lingvistiske og teologiske overensstemmelser taler for, at Lukasevangeliet og Apostlenes Gerninger har samme forfatter. Lukasevangeliet forkortes Luk (eller sjældnere Lk).

Hvilken slags religion er kristendommen?

Kristendom er en monoteistisk religion centreret om Jesus af Nazareth som han fremstilles i Det Nye Testamente. Det Gamle Testamente (Tanakh) medtages i Bibelen, men Tanakh er i sin opbygning ikke helt identisk med Det Gamle Testamente, selvom det indeholder det samme stof.

Hvem har skrevet kristendom?

Oldtiden
ca. 30Jesus fra Nazaret korsfæstes. Sortér
ca. 600Gregor 1. den Store, pave 590-604, grundlægger Kirkestaten.
754Missionæren Bonifatius, Tysklands apostel, dræbes af hedenske frisere. Pave Stefan 2. salver frankerkongen Pippin.

Hvor lang tid tog det at skrive alle fortællingerne ned så de blev til Bibelen?

Bibelen er historiens mest udbredte bog, og fortællingerne i Bibelen er nedskrevet gennem flere hundrede år af mange forskellige mennesker. I forløbet kommer I til at arbejde med opbygningen af Bibelen og de personer, som har skrevet store dele af Det Nye Testamente.

Hvad er forskellen på evangelierne?

Ordet evangelium bruges altså også om den bestemt genre, der skildrer Jesu. Mens de nytestamentelige breve indeholder formaninger og teologiske udredninger om Jesus som en guddommelig person, der frelser, så ligger vægten i evangeliegenren på Jesus' liv på jorden, hans død og opstandelse.

Hvad hedder de fem Mosebøger?

Mosebøgerne er de første fem bøger i Det Gamle Testamente. Deres græsk-latinske navne er Genesis, Exodus, Leviticus, Numeri og Deuteronomium, under ét kaldet Pentateuken (græsk 'fembogen').