Table of Contents:

 1. Hvem fristede Jesus?
 2. Hvad sker der i syndefaldet?
 3. Hvad er Satans rolle i kristendommen?
 4. Hvem er og hvad repræsenterer Djævelen?
 5. Hvad er Jobs Bog?
 6. Hvilken indflydelse har syndefaldet i kristendommen for menneskets håb?
 7. Hvordan opstod Djævelen?
 8. Hvad betyder Djævelen?
 9. Hvem er Lucifers far?
 10. Hvor stammer figuren personen fra Djævelen?
 11. Hvilken by kom Peter fra?
 12. Hvad er sammenhængene mellem Jobs bog og Adams æbler?

Hvem fristede Jesus?

I Bibelen fristes mennesket af både Gud og Djævelen. Jesus bliver også fristet. Her handler det om, at Djævelen frister Jesus, der har vandret 40 dage i ørkenen uden mad.

Hvad sker der i syndefaldet?

Om syndefaldsmyten Adam og Eva var de første mennesker. De levede med Gud i Paradis. Men på et tidspunkt blev de fristet af djævelen, i form af slangen, til at spise af den forbudte frugt fra "træet til kundskab om godt og ondt", og dermed brød de Guds regler. Konsekvensen var, at Adam og Eva opdagede, at de var nøgne.

Hvad er Satans rolle i kristendommen?

Satan (græsk Σατάν Satán, hebræisk שָׂטָן Śāṭān) er en overnaturlig magt i de abrahamitiske religioner; i jødedommen opfattes han som en af Guds tjenere, medens han i kristendommen regnes for den øverste i dæmonernes rangorden.

Hvem er og hvad repræsenterer Djævelen?

Djævelen, af græsk diabolos (= bagvasker, ordret "der splitter, sår splid") er en ond ånd, især i kristendommen (Satan) og islam (Iblis) herskeren over de onde magter eller selve det onde, Guds modstander og menneskenes fjende.

Hvad er Jobs Bog?

Jobs Bog handler om Guds "kreative retfærdighed", Herrens "der blive lys" overfor kaos og mørke. Skriftet handler om tvivl, udtrykt som spørgsmål – Gud spørger Satan, der svarer med at stille spørgsmål til Gud, Job spørger Gud, og Gud spørger Job.

Hvilken indflydelse har syndefaldet i kristendommen for menneskets håb?

Når det skabte menneske fra sit eget naturlige liv har erfaring for kærlighed og sandhed, er det et udtryk for, at skabelsens kraft - trods syndefaldet - sætter sig igennem. Gud har ved sin nåde opretholdt en mulighed for en sand eksistensform, en eksistensform, der dog på grund af synden ikke er uantastet.

Hvordan opstod Djævelen?

Oprindelig var Djævelen en engel, der havde sin gang i himlen; men pga. sit hovmod og sit oprør mod Gud blev Djævelen forvist til Jorden, hvor han og hans dæmoner sidenhen har hærget. I disse skrifter er Djævelen Guds store modstander, som dog en dag skal besejres af Gud selv, hvorefter al sorg og pine er forbi.

Hvad betyder Djævelen?

«Djævel» kommer af græsk «diábolos», en oversættelse fra det hebræiske Satan: fjende, anklager. Dansk: Fanden, som enten betyder frister eller fjende.

Hvem er Lucifers far?

Han er søn af Aurora, daggryet. En selvstændig kult i antikken havde han ikke. I romersk mytologi identificeredes Lucifer med morgenstjernen Venus, der netop kan ses før daggry.

Hvor stammer figuren personen fra Djævelen?

Oprindelig var Djævelen en engel, der havde sin gang i himlen; men pga. sit hovmod og sit oprør mod Gud blev Djævelen forvist til Jorden, hvor han og hans dæmoner sidenhen har hærget. I disse skrifter er Djævelen Guds store modstander, som dog en dag skal besejres af Gud selv, hvorefter al sorg og pine er forbi.

Hvilken by kom Peter fra?

Ifølge Johannesevangeliet kom Peter og hans bror fra Betsaida. Om der menes fødested eller bosted forbliver åbent. Andreas skal have truffet Jesus som en discipel af Johannes Døber, have erkendt Jesus som Messias og ført sin bror Simon til ham.

Hvad er sammenhængene mellem Jobs bog og Adams æbler?

I 'Adams æbler' spiller Jobs bog en vigtig rolle. Hver gang døren smækker i til Adams værelse, falder hans bibel på gulvet, og hver gang slår den op på Jobs bog. Det er desuden historien om Job, der knækker Ivan, og får ham til at mene, at det er Gud, der har nedkaldt alle ulykkerne over ham.