Table of Contents:

  1. Hvad siger Jesus om farisæerne og de skriftkloge?
  2. Hvad er det største bud?
  3. Hvem er farisæerne og saddukæerne?
  4. Hvad er det største bud i kristendommen?
  5. Hvem er med i treenigheden?
  6. Hvem er Menneskesønnen?
  7. Hvilken dag er det sabbat?

Hvad siger Jesus om farisæerne og de skriftkloge?

Jesus er flere gange i konfrontation med farisæerne og de skriftkloge, hvad der i dag har givet denne gruppe et negativt eftermæle, trods deres store indsats og vigtige rolle.

Hvad er det største bud?

Han spurgte, hvad der var det største bud i loven. Jesus svarede, at der er to bud, der står lige. Det ene er, at du skal elske Gud af hele dit hjerte, og det andet er, at du skal elske din næste som dig selv. Begge dele står også i Det Gamle Testamente mellem mange andre love.

Hvem er farisæerne og saddukæerne?

Saddukæerne var en konservativ gruppe der var associeret med præstedømmet i Templet i Jerusalem I modsætning til farisæerne, som påberåbte sig myndighed på grund af deres lærdom og fromhed, baserede saddukæerne deres særstilling på afstamning og status.

Hvad er det største bud i kristendommen?

Jeg er din Gud. Du må ikke have andre guder. Du må ikke misbruge Guds navn. Du skal holde hviledagen hellig.

Hvem er med i treenigheden?

De tre personer i treenigheden er Faderen, Sønnen (Kristus) og Helligånden.

Hvem er Menneskesønnen?

Når Jesus siger "menneskesøn", mener han sig selv, men ikke udelukkende: Han mener snarere ethvert menneske der er ham lig, der følger ham og deler hans skæbne. "Menneskesøn" betyder så meget som "et menneske som mig" (Lindars) eller mere ligeud: "folk som os" ...

Hvilken dag er det sabbat?

Blandt jødernes mange fest- og fastedage er Sabbat den vigtigste jødiske højtid, da den er den eneste helligdag, der er nævnt direkte i De Ti Bud. Jøderne anser lørdag som den 7. dag, men da døgnet går fra solnedgang til solnedgang, begynder sabbatten fredag aften, og tidspunktet afhænger af årstiden.