Table of Contents:

  1. Hvad står der i Biblen om dommedag?
  2. Hvad fortæller biblen?
  3. Hvor kommer det onde fra ifølge Skabelsesmyten og syndefaldsmyten?
  4. Hvad tror man på i den katolske kirke?
  5. Hvordan ændrede forholdet mellem Adam og Eva sig efter fristelsen?
  6. I hvilke andre religioner hører vi om Adam og Eva i Edens have?
  7. Hvad kaldes dommedag?
  8. Hvordan ser helved ud?
  9. Hvilken tekst er Bjergprædikenen fortolkning af?

Hvad står der i Biblen om dommedag?

Ifølge frelsesreligionerne som islam og kristendom vil de troende på dommedag frikendes og komme i Himmelen, medens de andre fortabes og ender i Helvede. Fælles er forestillingen om, at et retfærdigt levned og en sand og ren tro på Gud mildner dommen.

Hvad fortæller biblen?

Bibelen beskriver ét folks , israelitternes, historiske udvikling i en lang periode. Historien begynder i Mesopotamien, hvor Abraham bliver kaldet af Gud til at bosætte sig i Kana'an (nu Staten Israel og Palæstina). På grund af hungersnød rejste Abrahams, Isaks og Jakobs efterkommere til Egypten.

Hvor kommer det onde fra ifølge Skabelsesmyten og syndefaldsmyten?

Navnet refererer til den første synd, Adam og Evas syndefald (eller fald i synd), som skulle være blevet nedarvet til alle efterkommere af Adam og Eva. Arvesynden har ifølge kristen teologi indflydelse på alt levende, dvs. menneskers ondskab og dyrs og planters levevilkår, fordi verden er "faldet".

Hvad tror man på i den katolske kirke?

Frelse. Katolikker tror på, at Gud vil give én frelse, hvis man i løbet af livet gør gode gerninger, og på den måde lever et moralsk liv. I den protestantiske kirke mener man ikke, at man kan opnå Guds frelse ved at gøre gode gerninger.

Hvordan ændrede forholdet mellem Adam og Eva sig efter fristelsen?

De levede med Gud i Paradis. Men på et tidspunkt blev de fristet af djævelen, i form af slangen, til at spise af den forbudte frugt fra "træet til kundskab om godt og ondt", og dermed brød de Guds regler. Konsekvensen var, at Adam og Eva opdagede, at de var nøgne. De blev forvist fra Paradis til at leve på Jorden.

I hvilke andre religioner hører vi om Adam og Eva i Edens have?

Adam er en person, der nævnes i Første Mosebog, De Deuterokanoniske Bøger og Koranen. Ifølge De Abrahamitiske religioners skabelsesberetning var Adam det første menneske.

Hvad kaldes dommedag?

I denne eskatologiske betydning omtales dommedag i Det Nye Testamente, men under forskellige betegnelser. Foruden dommedag eller "dommens dag" fx "Herrens dag", "Jesu Kristi dag", "Menneskesønnens dag", "den sidste dag" og "vredens dag".

Hvordan ser helved ud?

Helvede beskrives ofte som Djævelens rige, der er et varmt og ubehageligt sted. Moderne kristendom taler mere om helvede som den tilstand af tomhed og frustration, som man er i, hvis man lever et liv uden Gud. I moderne konservative kristne sammenhænge beskrives helvede som at være under Guds vrede.

Hvilken tekst er Bjergprædikenen fortolkning af?

eks Jus talionis – princippet. Bjergprædikenen er af forfatteren til Matthæusevangeliet sat op som modstykke til overrækkelsen af de 10 bud /dekalogen på Sinaibjerget (2. Mosebog kapitel 20) og en understregning af, at med Jesus er der blevet indgået en ny pagt, et nyt testamente.