Table of Contents:

 1. Hvor får Peter sin autoritet til at tale fra?
 2. Hvilken Decipel forrådte Jesus?
 3. Hvor ses Apostlenes tommelfinger?
 4. Hvad siger Jesus til Peter?
 5. Hvad hed de 12 disciple?
 6. Hvilken dag blev Jesus forrådt?
 7. Hvad er en apostel?
 8. Hvem har skrevet Apostlenes Gerninger?
 9. Hvor mange apostle var der?
 10. Hvad symboliserer Peter?
 11. Hvad arbejdede Jesus med?
 12. Hvad er de fire evangelier?

Hvor får Peter sin autoritet til at tale fra?

Efter forfølgelsen af urmenigheden i tilknytning til henrettelsen af Stefanus missionerede enkelte apostle, herunder Peter, åbenlyst også uden for Jerusalem. Ifølge ApG 8,14-25 kom han derved også til Samaria for at bringe Helligånden til nydøbte. Dette understreger hans autoritet i urmenigheden.

Hvilken Decipel forrådte Jesus?

Judas Iskariot er en af Jesu tolv apostle, der ca. år 33 forrådte Jesus ved at udpege ham for de romerske myndigheder.

Hvor ses Apostlenes tommelfinger?

Et schweizisk-fransk ekspeditionsteam med fem personer lykkes med den første opstigning af den 2000 meter høje vestflade af apostlen Tommelfinger i Grønland. Langt væk fra civilisationen når de fem eventyrere ...

Hvad siger Jesus til Peter?

Hermed sigtes til Jesu ord til Peter: "Jeg vil give dig nøglerne til Himmeriget, og hvad du binder på jorden, skal være bundet i himlene, og hvad du løser på jorden, skal være løst i himlene" (Matth.

Hvad hed de 12 disciple?

Navnene på de tolv apostle er: Først Simon kaldet Peter, så hans bror Andreas, og Jakob, Zebedæus' søn, og hans bror Johannes, Filip og Bartholomæus, Thomas og tolderen Matthæus, Jakob, Alfæus' søn, og Thaddæus, Simon Kananæer og Judas Iskariot, han som forrådte ham.

Hvilken dag blev Jesus forrådt?

Langfredag. Langfredag var dagen, hvor Jesus blev korsfæstet. Efter påskemåltidet, som altså blev den sidste nadver, blev Jesus arresteret af romerske soldater. Siden blev han ført til den romerske statholder Pontius Pilatus, der torturerede ham og dømte ham til døden.

Hvad er en apostel?

Ordet apostel kommer af græsk apostolos 'udsending', af apo- og afledning af stellein 'sende'. I den kristne billedkunst er vanskeligheden ofte blevet løst ved, at Paulus er anbragt på Judas' plads blandt de tolv apostle; Bertel Thorvaldsens tolv apostelstatuer i Københavns Domkirke er et eksempel herpå.

Hvem har skrevet Apostlenes Gerninger?

Apostlenes Gerninger(ApG) er den femte bog i Det Nye Testamente. Den er en fortsættelse af Lukasevangeliet og ifølge overleveringen er den skrevet af evangelisten Lukas. Skriftet beretter om apostlenes og andre tidlige kristnes gerninger i tiden efter Jesu opstandelse og himmelfart.

Hvor mange apostle var der?

Navnene på de tolv apostle er: Først Simon kaldet Peter, så hans bror Andreas, og Jakob, Zebedæus' søn, og hans bror Johannes, Filip og Bartholomæus, Thomas og tolderen Matthæus, Jakob, Alfæus' søn, og Thaddæus, Simon Kananæer og Judas Iskariot, han som forrådte ham.

Hvad symboliserer Peter?

Navnet stammer fra græsk petra, der er en oversættelse af det aramæiske kefa, som betyder sten eller klippe. Det er det navn, som Jesus i Johannesevangeliet 1,42 giver disciplen Simon, der derefter er kendt som Peter eller Simon Peter.

Hvad arbejdede Jesus med?

Kristne anser Jesus for at være den Messias, hvis komme var forudsagt i Det Gamle Testamente, og at Jesus opstod fra de døde efter at være korsfæstet....Jesus.
Jesus fra Nazaret
Medlem afTreenigheden
BeskæftigelseTømrer, Profet, Rabbi, dommedagsprædikant
Kendt forAnses af de kristne som Guds søn og verdens frelser.

Hvad er de fire evangelier?

Evangelierne. De fire første skrifter i NT kaldes evangelierne og beretter om Jesu liv, død og opstandelse. De benævnes efter deres formodede forfattere Matthæus og Johannes (apostle) og Markus og Lukas (apostel-elever). Skrifterne er i sig selv anonyme, men traditionelt tilskrives de disse apostle.