Table of Contents:

  1. Hvad siger Bibelen om kærester?
  2. Hvornår kan man kalde sig kristen?
  3. Hvad er den gyldne regel?
  4. Hvor mange forskellige bibler er der?
  5. Hvornår er man religiøs?
  6. Hvad må man ikke når man er kristen?
  7. Hvem modtager de ti bud?
  8. Hvem er de salige i bjergprædiken?
  9. Hvad er den gyldne regel i islam?
  10. Hvad er den gyldne regel i jødedommen?

Hvad siger Bibelen om kærester?

"Kærligheden er langmodig, kærligheden er mild; den misunder ikke; kærligheden praler ikke, opblæses ikke, gør intet usømmeligt, søger ikke sit eget, lader sig ikke ophidse, bærer ikke nag, glæder sig ikke over uretten, men glæder sig over sandheden; den tåler alt, tror alt, håber alt, udholder alt."

Hvornår kan man kalde sig kristen?

Kristendommen opfattes af kristne som fuldendelsen af jødedommen i overensstemmelse med Jesu ord, og rummer nogle jødiske elementer som de centrale dogmer: Monoteisme, de dødes opstandelse, det evige liv, og troen på en tidligere profeteret frelser og Messias.

Hvad er den gyldne regel?

Den gyldne regel, etisk grundregel, formuleret i Bjergprædikenen: "Alt, hvad I vil, at mennesker skal gøre mod jer, det skal I også gøre mod dem" (Matth. 7,12, jf. Luk. 6,31).

Hvor mange forskellige bibler er der?

Bibelen indeholder skrifter af vidt forskellige genrer som jura, poesi, historie og profeti. Bibelens bøger inddeles i protestantisk tradition i to testamenter, 66 bøger, 1.189 kapitler og 31.173 vers. Denne opdeling er først kommet til, da det blev nødvendigt at henvise nøjagtigt til bibelstederne.

Hvornår er man religiøs?

Religion kan dermed siges at være systematiserede tanker over, hvad man som menneske er forpligtet på og bundet af. I de store monoteistiske verdensreligioner, herunder kristendommen, islam og jødedommen, spiller Gud en væsentlig rolle i denne sammenhæng. Begrebet bruges dog også om polyteistisk religion.

Hvad må man ikke når man er kristen?

Forbuddet mod at spise svinekød og skaldyr m.m. praktiseres stadig af mange jøder, og der er mange muslimer, der ikke spiser svinekød. Til gengæld har de fleste kristne valgt at se bort fra spisereglerne i Det Gamle Testamente, og det er naturligvis også en måde at markere sig på: vi er dem, der spiser det hele.

Hvem modtager de ti bud?

På Sinai bjerget gav Gud Moses to tavler af sten. På tavlerne stod der ti bud fra Gud, som israelitterne skulle følge. Det var Guds lov. Moses holdt tavlerne op foran folket.

Hvem er de salige i bjergprædiken?

Salige er de barmhjertige, for de skal møde barmhjertighed. Salige er de rene af hjertet, for de skal se Gud. Salige er de, som stifter fred, for de skal kaldes Guds børn. Salige er de, som forfølges på grund af retfærdighed, for Himmeriget er deres.

Hvad er den gyldne regel i islam?

Den gyldne regel i islam Hadith beskriver traditioner- ne fra profeten Muhammed og er forklaring til Koranen (Vogt 1994, 84). Den formu- lering af den gyldne regel, som Küng trækker frem, lyder: »Ingen af jer er troende så længe han ikke ønsker for sin broder, hvad han ønsker for sig selv« (Küng 1998, 98).

Hvad er den gyldne regel i jødedommen?

Den gyldne regel i jødedom og kristendom Den positive udgave er formuleret som påbud: Hvad du vil, at andre skal gøre imod dig, skal du gøre imod dem. Reglen burde være et ufravigeligt princip for alle områder af livet i familie, samfund, racer, nationer og religioner.