Table of Contents:

  1. Hvad er næstekærlighed?
  2. Hvor kommer Jesus hen lige efter sin dåb?
  3. Hvad er et Næstekærlighedsbuddet?
  4. Hvad er Sindelagsetik?
  5. Hvad kaldes de 13 breve i Det Nye Testamente som tilskrives apostlen Paulus?

Hvad er næstekærlighed?

Næstekærlighed er omsorg for andre mennesker og det at føle sig ansvarlig for ethvert medmenneskes velfærd uden hensyn til religion, hudfarve, alder, arbejdsevne, indkomst, uddannelse, udseende, køn, seksualitet eller politisk standpunkt.

Hvor kommer Jesus hen lige efter sin dåb?

Jesu dåb. Fristelsen i ørkenen sker lige efter og på baggrund af Jesu dåb, hvor en røst fra himmelen havde sagt til ham: Du er min elskede søn, i dig har jeg fundet velbehag!. Det er netop dette udsagn, Djævelen prøver at få Jesus til at bevise ved at gøre sten til brød og ved at kaste sig ud fra templets tinde.

Hvad er et Næstekærlighedsbuddet?

Næstekærlighedsbuddet, bud omtalt i GT (3. Mos., 19,18). Det bibelske ord næste eller nærmeste går tilbage til et hebraisk ord, der dækker både ven, fælle og landsmand, men også broder eller slægtning.

Hvad er Sindelagsetik?

Sindelagsetik, normativ etik, der finder handlingens etiske værdi i motivet, hensigten og viljen til at gøre det gode eller onde, ikke i mål og konsekvenser; se etik.

Hvad kaldes de 13 breve i Det Nye Testamente som tilskrives apostlen Paulus?

Paulinske breve er i alt 13 breve i Det Nye Testamente, overleveret under apostlen Paulus' navn. I Det Nye Testamente står de længste først, de korteste sidst: Romerbrevet, 1. og 2.