Table of Contents:

  1. Hvad symboliserer salt?
  2. Hvis saltet mister sin kraft?
  3. Hvad er livets salt?
  4. Hvad skal man gøre hvis man spilder salt?
  5. Hvis dit øje bringer dig til fald?
  6. Hvad er den gyldne regel i kristendom?
  7. Hvad er Jordens salte?
  8. Hvornår smider man salt over skulderen?
  9. Hvor mange må man helst ikke være til bords ifølge gammel overtro?
  10. Hvor står bjergprædiken i Bibelen?

Hvad symboliserer salt?

Salt, symboliserer bl. a. uforgængelighed, trofasthed og visdom og vid. I Bjergprædikenen kalder Jesus disciplene “Jordens salt”, dvs. de udvalgte, rene, åndeligt kraftfulde (Matt.

Hvis saltet mister sin kraft?

Men Jesu ord om saltet truer den mening, traditionen har tilført deres liv. Hvis det salt, de har regnet med at have del i, mister sin kraft, mister også de alt, hvad de før har haft af betydning og værd. Deres liv synker sammen, og de kan ikke længere bruges til noget. Gud er færdig med dem.

Hvad er livets salt?

Livets salt af Francoise Heritierer er en skønlitterær bog om de små ting i livet, der skaber poesi i hverdagen. I denne unikke bog kommer antropologen Francoise Heritier med opremsninger af, hvad der giver tilværelsen poesi, af livets små, vidunderlige sager. Bogen fortæller bl.

Hvad skal man gøre hvis man spilder salt?

For at afværge ulykken, kunne man kaste salt over venstre skulder. Venstre skulder blev betragtet som den svageste, og derfor var det, at onde væsener ville stå på lur. Salt blev desuden betragtet som rensende, både i forhold til fysiske skader, men også i overført betydning.

Hvis dit øje bringer dig til fald?

Og hvis dit øje bringer dig til fald, så riv det ud og kast det fra dig; du er bedre tjent med at gå ind til livet med ét øje end med begge øjne i behold at kastes i Helvedes ild. « (Matt. 18,8f.)

Hvad er den gyldne regel i kristendom?

Den gyldne regel, etisk grundregel, formuleret i Bjergprædikenen: "Alt, hvad I vil, at mennesker skal gøre mod jer, det skal I også gøre mod dem" (Matth. 7,12, jf. Luk. 6,31).

Hvad er Jordens salte?

· De næringssalte, som planterne optager, findes i jorden som ioner. Der er 16 forskellige nødvendige grundstoffer for planter. · Minimumsloven fortæller, at alle næringsstoffer skal være til stede i passende mængder for at sikre planternes vækst.

Hvornår smider man salt over skulderen?

Salt over skulderen: I gamle dage blev det betragtet som en forudsigelse af ulykke, hvis man spildte salt på bordet. ... For at afværge ulykken, kunne man kaste salt over venstre skulder. Venstre skulder blev betragtet som den svageste, og derfor var det, at onde væsener ville stå på lur.

Hvor mange må man helst ikke være til bords ifølge gammel overtro?

Du bør aldrig gå under en stige, det bringer uheld. En sort kat, der løber over vejen bringer udheld. Man bør aldrig sidde 13 til bords, det bringer også uheld.

Hvor står bjergprædiken i Bibelen?

Bjergprædikenen er en tale, som Jesus ifølge Matthæusevangeliet kapitel 5-7 holdt, da han vandrede i Israel.