Table of Contents:

  1. Hvordan danner man infinitiv spansk?
  2. Hvordan sætter man et navneord i flertal på spansk?
  3. Hvad hedder det relative pronomen på spansk?
  4. Hvad betyder infinitiv spansk?
  5. Hvordan laver man førnutid?
  6. Hvornår skal man bruge infinitiv?

Hvordan danner man infinitiv spansk?

Husk at på spansk ender infinitiver på -ar, -er, -ir med undtagelse af de refleksive pronominer, der ender på -arse, -erse, -irse. Infinitiv følger altid efter præpositioner ligesom på dansk. Bemærk at ir + a angiver fremtid. Voy a comer (jeg skal til at spise), fue sin pagar (han gik uden at betale).

Hvordan sætter man et navneord i flertal på spansk?

Substantiver i singularis og pluralis Pluralis dannes ved tilføjelse af -s hvis ordet i singularis ender på vokal, og -es hvis det ender på konsonant, -y og betonet -í. Ord der i singularis ender på ubetonet vokal + s, er uændrede i pluralis.

Hvad hedder det relative pronomen på spansk?

Hypotaktiske konjunktioner
typeeksempel på spanskbetegnelse
substantiviskquesubstantivisk konjunktion
adjektiviskquerelativt pronomen
adverbieldondeadverbiel konjunktion

Hvad betyder infinitiv spansk?

Kort sagt: Infinitiven er grundformen af verbet Infinitivenspansk er den form af verbet, der slutter på enten -ar, -er eller -ir (fx hablar, comer eller escribir).

Hvordan laver man førnutid?

Dannelse af førnutid Alle udsagnsord danner førnutid ved hjælp af to elementer : den rigtige form af hjælpeudsagnsordet to have (i nutid), plus hovedudsagnsordet i kort tillægsform. Den korte tillægsform af regelmæssige udsagnsord dannes på følgende måde: stammen+ed, fx played, arrived, looked.

Hvornår skal man bruge infinitiv?

Infinitiv kan bruges med substantivers funktion: som subjekt og subjektsprædikativ, fx at spise er at leve, som objekt, fx han elskede at læse, og som styrelse i en præpositionsforbindelse, fx han var dygtig til at læse.