Table of Contents:

  1. Hvad sker der på dommedag ifølge kristendommen?
  2. Hvad siger kristendommen om håb?
  3. Hvad står der i biblen?
  4. Hvad sker der i Det Gamle Testamente?
  5. Hvad symbolisere tro håb og kærlighed?
  6. Hvad ville stifterne opnå med Jehovas Vidner?
  7. Hvad for nogle regler er der hvis man er Jehovas Vidner?
  8. Hvad hedder den prædiken som indeholder Jesu centrale tanker?

Hvad sker der på dommedag ifølge kristendommen?

Ifølge Bibelen sker dommedag, når Jesus kommer igen til Jorden. Da skal Jorden, som vi kender den, gå til grunde, og Jesus vil dømme alle levende og døde. Hvad der ifølge Bibelen sker under dommedag, og når Gud straffer, kommer I til at se nærmere på i kapitlet her.

Hvad siger kristendommen om håb?

Paulus udformede kristendommens håbsteologi. Jesus forkyndte, at man allerede er bønhørt, selvom alt synes ved det gamle; tilsvarende sagde Paulus: "Et håb, som man ser opfyldt, er ikke noget håb; for hvem håber på det, man kan se? Men håber vi på det, vi ikke ser, venter vi på det med udholdenhed" (Rom. 8,24f.).

Hvad står der i biblen?

Bibelen beskriver ét folks , israelitternes, historiske udvikling i en lang periode. Historien begynder i Mesopotamien, hvor Abraham bliver kaldet af Gud til at bosætte sig i Kana'an (nu Staten Israel og Palæstina). På grund af hungersnød rejste Abrahams, Isaks og Jakobs efterkommere til Egypten.

Hvad sker der i Det Gamle Testamente?

Det Gamle Testamente består af en lang række skrifter af vidt forskelligt indhold: myter, legender, historiske beretninger, poesi, filosofi, profetier m.m. Skrifterne er skrevet på hebræisk med enkelte passager, særligt i Daniels Bog, på aramæisk.

Hvad symbolisere tro håb og kærlighed?

Tro, håb og kærlighed. Tre stærke ord, der tilsammen gør en forskel, forandrer nutiden og, forlyder det, overvinder alt. Tro er en afgørende del af vores liv - og en invitation, vi umuligt kan sige nej til. At tro på noget, måske endda det hele, giver mening.

Hvad ville stifterne opnå med Jehovas Vidner?

144.000 vidner vil opnå en eksklusiv frelse. De vil være sammen med Jesus i himlen og med ham regere over den kommende nye verden. De resterende vidner skal efter at have ryddet op efter alle de døde ikke-Jehovas Vidner opbygge et paradisisk rige på Jorden.

Hvad for nogle regler er der hvis man er Jehovas Vidner?

Dette betyder i praksis, at Jehovas Vidner ikke vil udføre militærtjeneste, ikke stemme ved offentlige valg, ikke vil ære nationale symboler som fx flaget, ikke fejre religiøse højtider som jul og påske, ikke fejre fødselsdage og de nægter kategorisk at modtage blod i form af blodtransfusion.

Hvad hedder den prædiken som indeholder Jesu centrale tanker?

Bjergprædikenen er en tale, som Jesus ifølge Matthæusevangeliet kapitel 5-7 holdt i løbet af sine vandringer i Israel. Den indeholder bl. a. Saligprisningerne og Fadervor samt de 6 såkaldte antiteser som Jesus indleder med "I har hørt at der er sagt... men jeg siger jer.." f.