Table of Contents:

 1. Hvor mange lignelser er der?
 2. Hvad handler lignelsen om det mistede får og om den tabte mønt?
 3. Hvor to eller tre er forsamlet i mit navn?
 4. Hvad siger faren til den søn der kommer hjem?
 5. Hvad er en lignelse religion?
 6. Hvad kendetegner lignelse?
 7. Hvad handler lignelsen om den barmhjertige samaritaner?
 8. Hvornår er den barmhjertige samaritaner skrevet?
 9. Hvad betyder lignelsen om sædemanden?
 10. Hvad er en kristen lignelse?
 11. Hvad var Jesu lignelser?
 12. Hvad er Jesus lignelser?

Hvor mange lignelser er der?

Jesus' lignelser har altid et budskab. I dette forløb skal I blive klogere på, hvad en lignelse er. I skal arbejde med fire forskellige lignelser, som kan læses i Det Nye Testamente.

Hvad handler lignelsen om det mistede får og om den tabte mønt?

Jesus Kristus fortalte farisæerne, hvad lignelsen betød. Han sagde, at de, som synder, er som det vildfarne får. Ligesom hyrden, der ønskede at redde det vildfarne får, ønsker Jesus at frelse dem, der synder. Jesus sagde, at det er grunden til, at han taler med syndere.

Hvor to eller tre er forsamlet i mit navn?

Som der står skrevet i Mattæusevngeliets kapitel 18, versene 19-20: Alt, hvad to af jer her på jorden bliver enige om at bede om, det skal de få af min himmelske fader. For hvor to eller tre er forsamlet i mit navn, dér er jeg midt iblandt dem.

Hvad siger faren til den søn der kommer hjem?

Lignelse. Mit barn, du er altid hos mig, og alt mit er dit. Men nu burde vi feste og være glade, for din bror her var død, men er blevet levende igen, han var fortabt, men er blevet fundet.

Hvad er en lignelse religion?

Lignelsernes formål er at anskueliggøre en sag eller et forhold gennem en lille fortælling. Ved hjælp af denne fortællegenre forklarede Jesus om himlen, kærlighed og tilgivelse, så budskabet blev mere forståeligt for tilhørerne.

Hvad kendetegner lignelse?

Lignelse, fortælling, der illustrerer et moralsk forhold gennem et analogt billede fra dagliglivet. Jesu lignelser har en sådan rabbinsk-didaktisk karakter, modsat fx den homeriske vidtløftige sammenligning (lat. simile), der tjener selve beskrivelsens livfuldhed.

Hvad handler lignelsen om den barmhjertige samaritaner?

Lignelsen om den barmhjertige samaritaner er nok en af de mest kendte fra Det Nye Testamente. Den er en typisk lignelse med en klar pointe, der rokker ved vores fordomme, og den starter, da en mand spørger Jesus: "Hvem er min næste?"

Hvornår er den barmhjertige samaritaner skrevet?

Gruppen stammer fra den tid, da assyrerne fejede hen over det nordlige jødiske kongerige i 720 f.Kr.

Hvad betyder lignelsen om sædemanden?

Noget faldt mellem tidsler, og tidslerne voksede op og kvalte det, så det ikke gav udbytte. Men noget faldt i god jord, og det gav udbytte; det voksede op og groede, og noget bar tredive og noget tres og noget hundrede fold. Lignelsen er brugt af mange malere som motiv.

Hvad er en kristen lignelse?

Lignelsernes formål er at anskueliggøre en sag eller et forhold gennem en lille fortælling. Ved hjælp af denne fortællegenre forklarede Jesus om himlen, kærlighed og tilgivelse, så budskabet blev mere forståeligt for tilhørerne.

Hvad var Jesu lignelser?

Al billedtale fra gåder og ordsprog til detaljerede allegorier kan på hebraisk kaldes meshalim 'lignelser'. Afgørende er, at der findes en del, hvori lignelsen fortælles, og en del, hvori billedtalen tydes.

Hvad er Jesus lignelser?

Al billedtale fra gåder og ordsprog til detaljerede allegorier kan på hebraisk kaldes meshalim 'lignelser'. Afgørende er, at der findes en del, hvori lignelsen fortælles, og en del, hvori billedtalen tydes.