Table of Contents:

  1. Kan man være præst uden at tro på Gud?
  2. Hvor mange præster tror på Gud?
  3. Hvad har en præst på?
  4. Hvad tror folkekirkens medlemmer på?
  5. Hvad hedder en hinduistisk præst?
  6. Hvad er Poignetter?
  7. Hvordan er folkekirkens forhold til staten?
  8. Hvor meget betaler man i kirkeskat?
  9. Hvem er du i de ti bud?

Kan man være præst uden at tro på Gud?

Det første bud. Du må ikke have andre guder end mig: Thorkild Grosbøll, 70 år, blev i 2003 kendt som præsten fra Taarbæk, der ikke troede på Gud. Først da han blev tvunget til at bekræfte trosbekendelsen og sit præsteløfte, fik han lov til at genoptage præstegerningen.

Hvor mange præster tror på Gud?

Fire præster tror ikke på Jesu opstandelse og skabelsesberetningen. Fire præster tror ikke på, at Jesus opstod fra sin korsfæstelse eller skabelsesberetningen, der fortæller, at Gud skabte livet på jorden.

Hvad har en præst på?

Præstekjolen (ornatet) bæres ved gudstjenester og kirkelige handlinger, og den kan endvidere benyttes repræsentativt. Præstekjolen signalerer, at præsten er en del af en tradition og har en tjeneste og et embede, hvor embedsdragten forpligter og er med til at dække præsten som privatperson.

Hvad tror folkekirkens medlemmer på?

Folkekirken er Danmarks største trossamfund og tilhører den evangelisk-lutherske tro. Dette trosgrundlag refererer til den tyske præst Martin Luthers oprør mod den katolske kirke, hvor den danske kirke i 1536 gik fra at være katolsk til at blive protestantisk.

Hvad hedder en hinduistisk præst?

En pujari er en hindupræst, som kan udføre puja. En puja er en form for gudstjeneste med ofringer og påkaldelse af guderne. En pujari skal være rituel ren for at udføre puja. Det betyder, at han helst skal være en brahmin og vegetar.

Hvad er Poignetter?

Poignetterne er lavet af hvidt hør, hvori der er broderet hulsøm, og de bliver i øjeblikket broderet i samarbejde med den danske præst Christian Rasmussen, der har bosat sig i Mexico og startet et projekt for sykyndige mexicanske kvinder.

Hvordan er folkekirkens forhold til staten?

Hvad er folkekirkens formelle forhold til den danske stat? Folkekirken er et trossamfund, der får økonomisk støtte fra staten. Folkekirken er altså en statskirke, idet den er økonomisk direkte afhængig af staten. Kirkens ansatte er statsansatte, og folkekirken styres af Folketinget.

Hvor meget betaler man i kirkeskat?

Landsgennemsnittet er 0,88% af din indkomst, men det spænder hele vejen fra 0,43% i Gentofte og helt op til 1,3% på Læsø og Samsø. Hvis du melder dig ud af folkekirken bliver kirkeskatten automatisk justeret. Det er dog ikke noget der fremgår af din lønseddel, men kun af din årsopgørelse.

Hvem er du i de ti bud?

De 10 bud siges i almindelighed at være forfattet af Gud og givet til Moses på Sinais bjerg i form af to stentavler. Disse tavler blev senere lagt i Pagtens Ark.