Table of Contents:

  1. Hvor 2 eller 3 er forsamlede?
  2. Hvad siger Bibelen om dåb?
  3. Hvordan er man et godt menneske i Det Gamle Testamente?
  4. Hvad handler den gældbundne tjener om?
  5. Hvad er Helligånden?
  6. Hvor mange skabelsesberetninger er der i biblen?
  7. Hvad er en lignelse?
  8. Hvad betyder lignelsen om den fortabte søn?
  9. Hvad hedder den bekendelse som gudforældre siger ja til?
  10. Hvorfor skal man sove i dåbskjolen?

Hvor 2 eller 3 er forsamlede?

Som der står skrevet i Mattæusevngeliets kapitel 18, versene 19-20: Alt, hvad to af jer her på jorden bliver enige om at bede om, det skal de få af min himmelske fader. For hvor to eller tre er forsamlet i mit navn, dér er jeg midt iblandt dem.

Hvad siger Bibelen om dåb?

Dåbsformlen. Bibelen beretter, at Jesus ved slutningen af sit virke på Jorden befalede apostlene at døbe "i Faderens, Sønnens og Helligåndens navn" (i den såkaldte "missionsbefaling", Matt 28:19), hvilket derfor er den mest udbredte dåbsformel inden for kristenheden.

Hvordan er man et godt menneske i Det Gamle Testamente?

Et andet særkende ved mennesket er ifølge mange filosoffer, at det enkelte individ har frihed til at vælge, hvordan det vil leve. Og netop fordi det har frihed til at vælge, har det også et ansvar for at leve på en måde, som det kan retfærdiggøre over for både sig selv og andre.

Hvad handler den gældbundne tjener om?

Lignelsen om den gældbundne tjener handler om penge og gæld. Men den er også et billede på menneskers forhold til Gud og til hinanden.

Hvad er Helligånden?

Helligånden, (oversat fra lat. Spiritus Sanctus), i den kristne teologi betegnelse for den ene af de tre personer i Treenigheden. Som sådan er Helligånden af samme guddommelige væsen som Faderen og Sønnen og kan også kaldes "Skaberånden", lat. spiritus creator.

Hvor mange skabelsesberetninger er der i biblen?

Tilhængere af en bogstavelig fortolkning anser de to skabelsesberetninger for at være én sammenhængende beretning, hvor jorden og alt hvad der er derpå, inklusiv mennesket, blev skabt af Gud, over en afgrænset periode på 6 dage, på hver 24 timer, og at Gud på den syvende dag hvilede.

Hvad er en lignelse?

Lignelsernes formål er at anskueliggøre en sag eller et forhold gennem en lille fortælling. Ved hjælp af denne fortællegenre forklarede Jesus om himlen, kærlighed og tilgivelse, så budskabet blev mere forståeligt for tilhørerne.

Hvad betyder lignelsen om den fortabte søn?

Tilgivelsen, nåden og kærligheden. Lignelsen Den fortabte søn indgår i trilogien af lignelser fra Lukas kapitel 15, som omhandler tab og fund, Guds kærlighed og hans ubegrænsede nåde og tilgivelse.

Hvad hedder den bekendelse som gudforældre siger ja til?

Dåben er Guds gave, som forældre og faddere siger ja-tak til på barnets vegne.

Hvorfor skal man sove i dåbskjolen?

Barnedåbens traditioner Det er for eksempel tradition, at barnet skal sove sin første søvn efter dåben i dåbskjolen, da det ifølge gammel overtro skulle sikre barnet godt liv. I gamle dage mente man også, at en lang søvn i dåbskjolen var ensbetydende med et langt liv.