Table of Contents:

 1. Hvad er The Big Five personlighedstest?
 2. Hvad er The Big Five psykologi?
 3. Hvem opfandt The Big Five?
 4. Hvilken personlighedstype er du test?
 5. Hvilken person er jeg?
 6. Hvilken årstid er jeg farver?
 7. Hvad er en personprofil?
 8. Hvilken disc profil har en leder?
 9. Hvad er mine værdier test?
 10. Hvordan finder jeg min hudtone?
 11. Hvilke farver får en til at se brunere ud?
 12. Hvorfor personprofiler?

Hvad er The Big Five personlighedstest?

Den online personlighedstest har sit teoretiske afsæt i den velkendte “Big 5” model, også kaldet fem-faktor-modellen. I denne model vurderes en personlighed på fem forskellige domæner: Neuroticisme, Ekstroversion, Åbenhed, Venlighed og Samvittighedsfuldhed.

Hvad er The Big Five psykologi?

'Big 5': Vi har alle fem personlighedstræk Trækteorien præsenterer i stedet en række personlighedstræk, som man kan have i større eller mindre grad. Her taler man om 'Big 5', der dækker over personlighedstrækkene neuroticisme, ekstroversion, åbenhed, omgængelighed og samvittighedsfuldhed.

Hvem opfandt The Big Five?

Costa, Jr. og Robert R. McCrae er ophavsmændene bag det måske mest berømte forsøg på at gøre dette. Deres fem-faktor model (eller the big five) er netop et bud på dette, og går ud på, at et hvert individ rangerer forskelligt, når det gælder fem karaktertræk.

Hvilken personlighedstype er du test?

Krifas persontypetest tager udgangspunkt i psykiateren Carl Jungs personlighedstyper, som i mange år har givet mennesker en værdifuld indsigt i egen og andres persontyper. Testen er lavet i samarbejde med Frede Falk Vogelius.

Hvilken person er jeg?

Krifas persontypetest tager udgangspunkt i psykiateren Carl Jungs personlighedstyper, som i mange år har givet mennesker en værdifuld indsigt i egen og andres persontyper. Testen er lavet i samarbejde med Frede Falk Vogelius.

Hvilken årstid er jeg farver?

De varme, klare farver hører til forårspaletten - tænk på en skov med nyudsprungne blade. De varme, dæmpede farver hører til efterårspaletterne, tænk på en efterårsskov. De kolde, klare farver med blå undertoner hører til vinter; tænk på de store kontraster i forbindelse men sne og mørke træstammer.

Hvad er en personprofil?

Hvad er en personprofil? En personprofil kan vise, hvilke drivkræfter en person har, og hvilke tendenser personen har i forhold til adfærd og følelser. Profilen kan også skitsere vedkommendes styrker og udfordringer.

Hvilken disc profil har en leder?

Everything DiSC® er et enkelt værktøj, som hjælper dig med at forstå dig selv og andre bedre, hvilket kan være særdeles nyttigt som leder. Denne rapport bruger data fra din personlige profil til at give dig en lang række oplysninger om dine prioriteter og præferencer som leder.

Hvad er mine værdier test?

Du kan gratis teste dine værdier i Livshjulet. Dit Livshjul kan være med til at visualisere værdierne i dit liv, og kan give et overblik over, hvor der evt. skal ændres noget, for at du bliver mere tilfreds.

Hvordan finder jeg min hudtone?

Du kan finde din huds undertone ved at kigge på venerne på indersiden af din arm. Synes de blå/lilla, har du en kold undertone, og hvis de er mere grønne (eller grøn-blå), så har du en varm undertone. Du kan også finde din huds undertone ved at lægge mærke til farven på dine kinder, når du blusser op.

Hvilke farver får en til at se brunere ud?

Få dig selv til at se endnu mere solbrændt ud ved at gå i stærke farver, som rød, pink eller koral grøn. Du kan også vælge varmere farver, som beige eller mørkebrun.

Hvorfor personprofiler?

Personprofiler er først og fremmest populære, fordi de giver os indsigt i, hvordan vi selv forstår verden, og hvordan mennesker omkring os forstår verden. Det er nemlig ofte forskellige syn på verden, der er årsag til misforståelser, skæv kommunikation og ineffektivitet på arbejdspladsen.