Table of Contents:

  1. Hvor i Bibelen omtales Moses familie?
  2. Hvilken betydning har Martha i biblen?
  3. Hvem er Farao i biblen?
  4. Hvem er kong Herodes?
  5. Hvem er Herodes og hvorfor vil han slå Jesus ihjel?
  6. Hvem er admiral i Danmark?

Hvor i Bibelen omtales Moses familie?

Moyses) er i Bibelen den person, der regnes som israelitternes befrier fra trældommen påført af dem af Farao i Egypten, og som var deres leder i den tid, de var i ørkenen....
Moses
BopælSinai-halvøen, Egypten, Midjan
FarAmram
MorJokebed
SøskendeMirjam, Aron

Hvilken betydning har Martha i biblen?

Hun var både til stede ved Jesu korsfæstelse og begravelse og var vidne til den tomme grav. Hun var den første, Jesus åbenbarede sig for efter sin død med budskab om evigt liv.

Hvem er Farao i biblen?

Farao er en hebraisk version af det oldegyptiske ord perao 'det store hus', som oprindelig betegnede kongens palads. Dette ord anvendtes fra ca. 1500 f.Kr. i udvidet betydning ved respektfuld omtale af kongen.

Hvem er kong Herodes?

var en jødisk konge, som regerede i Iudaea (det nuværende Israel) fra 37 f.Kr. til sin død. Herodes blev af sin far Antipater udnævnt til guvernør over Galilæa som 25-årig. Efter Antipaters død blev Herodes udpeget til konge af Det romerske Senat.

Hvem er Herodes og hvorfor vil han slå Jesus ihjel?

Ifølge Matthæusevangeliet kap. 2 stod Herodes bag et barnemordet i Betlehem i et forsøg på at udrydde Jesus, da han havde hørt om en udvalgt konges fødsel. Det kendte tidens historikere og de øvrige evangelier ikke noget til. Barnemordet tjener hos Matthæus til at vise, at Jesus er den nye Moses, og det svarer til 2.

Hvem er admiral i Danmark?

Admiralsgraden i dag Hvis det er en søofficer, der er forsvarschef, har denne altid rang af admiral. Danmark har 12 admiraler (2009), alle mænd, fordelt sådan: Den højeste tjenstgørende officer inden for Søværnets rammer er kontreadmiral og er chef for Marinestaben.