Table of Contents:

 1. Hvilke religioner tillader flerkoneri?
 2. Er flerkoneri lovligt i Danmark?
 3. Hvem har flerkoneri?
 4. Hvorfor flerkoneri?
 5. Hvad hedder det når man er gift med flere?
 6. Hvem må have flere koner?
 7. Hvor er det tilladt at have flere koner?
 8. Hvad tror mormoner på?
 9. Er flerkoneri ulovligt?
 10. I hvilke lande må man have flere koner?
 11. Hvad er straffen for bigami?
 12. Hvad hedder det når en mand har flere koner?
 13. Hvor er bigami lovligt?
 14. Hvor mange må man være gift med?
 15. Hvad vil det sige at være mormon?

Hvilke religioner tillader flerkoneri?

Nogle religioner tillader flerkoneri. Det gælder således islam, hvor det er lovligt for en mand at have op til fire koner. Også inden for mormonkirken praktiseres flerkoneri.

Er flerkoneri lovligt i Danmark?

I mange samfund er bigami ulovligt, i nogle er polygami (mangegifte) tilladt; oftest har en mand flere koner (polygyni), sjældnere har en kvinde flere mænd (polyandri). I Danmark er forsætlig eller groft uagtsom indgåelse af nyt ægteskab, mens et tidligere ægteskab består, strafbart efter Straffeloven.

Hvem har flerkoneri?

Det er den mest udbredte form for polygami og kendes bl. a. fra Det Gamle Testamente og fra visse mormonske og muslimske kulturer. Den største gruppe mormonere afviklede polygami i 1890 for at få utah anerkendt som delstat, men fundamentalistiske grupper af trossamfundet har fortsat praksisen.

Hvorfor flerkoneri?

Flerkoneri, som det blev praktiseret af gamle patriarker som Abraham, Isak, Jakob og Moses, var ét af disse ældgamle principper. Den åbenbaring, der belærte om flerkoneri, var en del af en åbenbaring om evigt ægteskab – læren om, at ægteskab kunne bestå efter døden.

Hvad hedder det når man er gift med flere?

Polygami handler altså om at en mand har flere koner, ikke om at en kvinde har flere mænd. Det hedder nemlig poly-andri.

Hvem må have flere koner?

Flerkoneri er ulovligt i Danmark. Men et ukendt antal muslimer praktiserer alligevel flerkoneri. Det sker ved at indgå muslimske ægteskaber, som ikke registreres hos de danske myndigheder, fortæller fagkyndige.

Hvor er det tilladt at have flere koner?

Ifølge islam må en mand have fire koner, og derfor er flerkoneri tilladt i stort set alle muslimske lande. Mange muslimer holder fast i islam og shariaen, også når de lever i vestlige lande med helt andre værdier. En del muslimer, som allerede lever i for eksempel Danmark, praktisere flerkoneri.

Hvad tror mormoner på?

Tro på Jesus Kristus, Gud og Helligånden, som 3 forskellige personer. Blive døbt og konfirmeret i Mormonkirken. Tro at Joseph Smith samt alle andre profeter i Mormonkirken var og er Guds sande profeter. Blive gift for al evighed med en person af modsatte køn i et mormontempel.

Er flerkoneri ulovligt?

Flerkoneri er ulovligt i Danmark. Men et ukendt antal muslimer praktiserer alligevel flerkoneri. Det sker ved at indgå muslimske ægteskaber, som ikke registreres hos de danske myndigheder, fortæller fagkyndige.

I hvilke lande må man have flere koner?

I alle europæiske lande er kvinder ligestillede, og flerkoneri er for længst forbudt. Men nu er dette værdigrundlag ved at blive undergravet af det voksende antal muslimer. Ifølge islam en mand have fire koner, og derfor er flerkoneri tilladt i stort set alle muslimske lande.

Hvad er straffen for bigami?

"Den, der indgår ægteskab eller lader sit partnerskab registrere, og som i forvejen er gift eller er part i et registreret partnerskab, straffes med fængsel indtil 3 år eller, hvis den anden person har været uvidende om det bestående ægteskab eller registrerede partnerskab, med fængsel indtil 6 år.

Hvad hedder det når en mand har flere koner?

Polygami handler altså om at en mand har flere koner, ikke om at en kvinde har flere mænd. Det hedder nemlig poly-andri.

Hvor er bigami lovligt?

I lande som Bangladesh, Irak, Malaysia, Somalia og Jordan er det domstole, der udsteder tilladelse til bigami efter at have gransket mandens grunde til at tage sig en kone mere. I Egypten er bigami lovligt, hvis manden kan behandle de to koner ligeligt både følelsesmæssigt og økonomisk.

Hvor mange må man være gift med?

§ 1. Loven finder anvendelse på ægteskab mellem to personer af forskelligt køn og mellem to personer af samme køn. § 1 a. Den, som er under 18 år, ikke indgå ægteskab uden tilladelse fra den myndighed, som efter § 13 skal prøve ægteskabsbetingelserne.

Hvad vil det sige at være mormon?

En mormon er oftest et øgenavn for medlemmer af Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige, som af mange kaldes Mormonkirken (dette navn accepteres dog ikke af kirken). Navnet kommer af, at Sidste Dages Hellige ud over Bibelen har "Mormons Bog" som et helligt skrift.