Table of Contents:

 1. Hvad menes der med det dobbelte kærlighedsbud?
 2. Hvad siger Bibelen om kærlighed?
 3. Hvad er meningen med de 10 bud?
 4. Hvad siger bibelen om dåb?
 5. Hvem kom med de 10 bud?
 6. Hvem er den næste?
 7. Hvad kaldes den bibelske beretning Markus 12 41 44?
 8. Kan man elske sig selv?
 9. Hvad er meningen med Bjergprædikenen?
 10. Hvad er kærlighed i kristendommen?
 11. Hvad er kærlighed citat?
 12. Hvad siger Paulus om kærligheden?
 13. Hvad var der på stentavlerne?
 14. Hvad sker der hvis man ikke følger de 10 bud?
 15. Hvad siger præsten til en dåb?

Hvad menes der med det dobbelte kærlighedsbud?

Formuleringen af det dobbelte kærlighedsbud er specifikt kristen. Kærligheden til næsten forudsætter kærligheden til Gud. Det er Gud, der forpligter den kristne over for næsten.

Hvad siger Bibelen om kærlighed?

Det formuleres sådan på et af de første blade i Bibelen: “Derfor skal en mand forlade sin far og mor og binde sig til sin hustru, og de to skal blive ét kød.” Jesus understreger flere tusinde år senere, at det stadig gælder, og at det helt fra begyndelsen var Guds vilje. (Se i Matthæusevangeliet kapitel 19 vers 5.)

Hvad er meningen med de 10 bud?

De Ti Bud er den hævdvundne betegnelse for en række religiøse og etiske påbud og forbud, overleveret i Det Gamle Testamente (2. Mos. 20,1-17 og 5. Mos.

Hvad siger bibelen om dåb?

Dåbsformlen. Bibelen beretter, at Jesus ved slutningen af sit virke på Jorden befalede apostlene at døbe "i Faderens, Sønnens og Helligåndens navn" (i den såkaldte "missionsbefaling", Matt 28:19), hvilket derfor er den mest udbredte dåbsformel inden for kristenheden.

Hvem kom med de 10 bud?

De 10 bud siges i almindelighed at være forfattet af Gud og givet til Moses på Sinais bjerg i form af to stentavler. Disse tavler blev senere lagt i Pagtens Ark.

Hvem er den næste?

Din næste er alle de mennesker, der er omkring dig. Det er både venner og fjender. Jesus sagde, at du skal elske din næste som dig selv. Det vil sige, at næstekærlighed handler om kærlighed til alle omkring dig.

Hvad kaldes den bibelske beretning Markus 12 41 44?

Markusevangeliet er den anden bog i Det Nye Testamente, og det korteste og sandsynligvis ældste evangelium.

Kan man elske sig selv?

Selvkærlighed (at kunne elske dig selv) er også afgørende for hvordan dit selvværd er, hvor meget indre ro du har, hvordan forholder dig til dine omstændigheder og hvor harmoniske dine relationer er. Og en ekstra bonus er, at når du kan elske dig selv, så vil det også blive meget nemmere at forløse følelser.

Hvad er meningen med Bjergprædikenen?

Bjergprædikenen er af forfatteren til Matthæusevangeliet sat op som modstykke til overrækkelsen af de 10 bud /dekalogen på Sinaibjerget (2. Mosebog kapitel 20) og en understregning af, at med Jesus er der blevet indgået en ny pagt, et nyt testamente. Bjergprædikenen er udtryk for en radikalisering af Moseloven.

Hvad er kærlighed i kristendommen?

Kærligheden er langmodig, kærligheden er mild; den misunder ikke; kærlighed praler ikke, opblæses ikke, gør intet usømmeligt, søger ikke sit eget, lader sig ikke ophidse, bærer ikke nag, glæder sig ikke over uretten, men glæder sig over sandheden; den tåler alt, tror alt, håber alt, udholder alt.

Hvad er kærlighed citat?

Kærlighed er som vilde blomster; den findes ofte på de mest usandsynlige steder. Gift dig ikke med en én du kan leve sammen med; gift dig med én du ikke kan leve uden. Kærligheden rammer dig måske kun én gang, men den kan vare en livstid. Hvis kærligheden er en illusion, så til helvede med virkeligheden.

Hvad siger Paulus om kærligheden?

Kærligheden er tålmodig, kærligheden er mild, den misunder ikke, kærligheden praler ikke, bilder sig ikke noget ind ... Den tåler alt, tror alt, håber alt, udholder alt ... Så bliver da tro, håb, kærlighed, disse tre. Men størst af dem er kærligheden.

Hvad var der på stentavlerne?

De 10 bud siges i almindelighed at være forfattet af Gud og givet til Moses på Sinais bjerg i form af to stentavler. Disse tavler blev senere lagt i Pagtens Ark.

Hvad sker der hvis man ikke følger de 10 bud?

Brud på De Ti Bud var kriminelt. Efter den danske reformation blev kongen ansvarlig for, at den danske befolkning var gode kristne. Det betød, at brud på De Ti Bud blev ulovlige, og at handlinger som utroskab og sex før ægteskabet blev straffet hårdt.

Hvad siger præsten til en dåb?

Jeg døber dig i Faderens og Sønnens og Helligåndens navn. Amen. Præsten lægger hånden på den døbtes hoved og siger: Den almægtige Gud, vor Herre Jesu Kristi Fader, som nu har genfødt dig ved vand og Helligånden og skænket dig syndernes forladelse, han styrke dig med sin nåde til det evige liv!