Table of Contents:

 1. Hvad siger kristendommen om dommedag?
 2. Hvad siger Bibelen om håb?
 3. Hvem har skrevet Johannes Åbenbaring?
 4. Hvad står der i Biblen om helvede?
 5. Hvad Gud har sammenføjet?
 6. Hvad er Jehovas Vidner i Danmark?
 7. Hvad gør dæmoner?
 8. Hvad siger Islam om dommedag?
 9. Hvornår kommer dommedag Jehovas Vidner?
 10. Hvad er håb?
 11. Hvad står der i Biblen om ægteskab?
 12. Hvilket sprog er det nye testamente skrevet på?
 13. Hvad skete der på Sinai bjerget?
 14. Hvad er en skærsild?
 15. Hvor helvede?

Hvad siger kristendommen om dommedag?

Ifølge frelsesreligionerne som islam og kristendom vil de troende på dommedag frikendes og komme i Himmelen, medens de andre fortabes og ender i Helvede. Fælles er forestillingen om, at et retfærdigt levned og en sand og ren tro på Gud mildner dommen.

Hvad siger Bibelen om håb?

"Tro er fast tillid til det, der håbes på, overbevisning om det, der ikke ses" (Hebr. 11,1). Mennesker ejer ikke uden videre tro og håb.

Hvem har skrevet Johannes Åbenbaring?

I vers 9 i 1. kapitel kalder forfatteren sig Johannes. Han antages ifølge traditionen at være apostlen Johannes, der omtaler sig selv som den, der vil bevidne Guds ord, vidnesbyrdet fra Kristus. Det anses dog som lidet sandsynligt, at apostlen Johannes skulle være forfatteren af skriftet.

Hvad står der i Biblen om helvede?

Helvede omtales 71 steder i Biblen. Jesus Kristus omtaler det som stedet hvor den "unyttige tjener" sendes hen til dommens dag: "Da skal Han sige til dem ved den venstre side: "Gå bort fra mig, I forbandede! til den evige ild, som er beredt Djævelen og hans engle".

Hvad Gud har sammenføjet?

Det understreges i Bibelen, at hvad Gud således har sammenføjet, må et menneske ikke adskille (Markusevangeliet kapitel 10 vers 9-12). For ægteskabet er en forpligtende pagt.

Hvad er Jehovas Vidner i Danmark?

Jehovas Vidner anerkender ikke læren om den treenige Gud, men tror at Jehova er den højeste Gud og skaberen af alle ting. De anser Jesus Kristus som en person der er underordnet den højeste Gud og er Guds søn. Helligånden er alene "Guds skabende kraft", og har ingen guddommelig status.

Hvad gør dæmoner?

En dæmon er en legemliggørelse af syndens karakter. Den er det ondes tjener og kan være alt fra små væsner som plager menneskene i det daglige til frygtelige bæster, som kommanderer det ondes legioner i underverdenen.

Hvad siger Islam om dommedag?

Muslimer tror på, at sjælen forlader kroppen, når man dør. På dommedag vil de døde genopstå, og alle dømmes i forhold til deres gerninger – og herved bliver det afgjort, om man kommer i paradis eller helvede. Den døde får en forsmag på sin dom i graven af to engle, som udspørger den afdøde om livsførelsen.

Hvornår kommer dommedag Jehovas Vidner?

Hvornår kommer Dommedag? Ifølge Jehovas Vidner vil alle sande vidner ved verdens undergang blive frelst. 144.000 vidner vil opnå en eksklusiv frelse. De vil være sammen med Jesus i himlen og med ham regere over den kommende nye verden.

Hvad er håb?

Håb er forventningen om at noget ønsket måske vil indtræffe. Håbet hænger således sammen med tiden og at vi i nutiden ikke kan vide, hvad der vil ske i fremtiden.

Hvad står der i Biblen om ægteskab?

Det formuleres sådan på et af de første blade i Bibelen: “Derfor skal en mand forlade sin far og mor og binde sig til sin hustru, og de to skal blive ét kød.” Jesus understreger flere tusinde år senere, at det stadig gælder, og at det helt fra begyndelsen var Guds vilje. (Se i Matthæusevangeliet kapitel 19 vers 5.)

Hvilket sprog er det nye testamente skrevet på?

Oprindeligt blev Det Gamle Testamente skrevet på hebraisk og Det Nye Testamente på oldgræsk. En oldgræsk oversættelse af Det Gamle Testamente – den såkaldte Septuaginta – blev imidlertid foretaget allerede i 200- og 100-tallet f.Kr.

Hvad skete der på Sinai bjerget?

Sinaibjerget, Sinajbjerget eller Horeb er omtalt i Bibelen og regnes som det sted, hvor Moses modtog lovens tavler med de 10 bud fra Jahve, Det Gamle Testamentes gud. Sinaj synes at have været Guds bolig, og måske har både Jahve og helligstedet Sinaj været forbundet med midjanitterne, som boede der.

Hvad er en skærsild?

Skærsilden (lat. purgatorium "renselsessted") er i den romersk-katolske kirkes dogmatik en tilstand mellem døden og saligheden, hvor afdøde gennemgår den renselse der er nødvendig før de kan komme i himlen, da "intet vanhelligt kommer derind" (Åb 21,27).

Hvor helvede?

sheol) beskrevet som et sted, hvor de døde fører en skyggetilværelse (se grækernes Hades). Ved siden af dette udvikledes i senjødedommen og Det Nye Testamente tanken om et straffested. Det omtales som Gehenna eller Hinnoms dal ved Jerusalem, som var den lokale gravplads.