Table of Contents:

  1. Hvad betyder det at vende den anden kind til?
  2. Hvad siger biblen om hævn?
  3. Hvem sagde vend den anden kind til?
  4. Hvad er Jesus radikale etik?
  5. Hvad betyder Øje for øje og tand for tand?
  6. Hvilke form for etik fortæller Jesus om i Bjergprædikenen?
  7. Hvad er sekulær etik?
  8. Hvad er pligtetik?
  9. Hvad er religiøs etik?

Hvad betyder det at vende den anden kind til?

”Bjergprædikenens bud om at vende den anden kind til og at elske sin fjende kan aldrig bruges til at begrunde noget på et samfundsmæssigt eller politisk plan. Kristendommen er nemlig ikke en bevægelse, der vil tage den politiske magt, men alene et anliggende mellem den enkelte og Gud.

Hvad siger biblen om hævn?

Både i den hebraiske bibel, Tanakh, og i Det Gamle Testamente – de er ikke helt identiske – støder vi på uacceptable passager. Om hævn og vold begået i Guds navn, om nådesløse forbryderiske handlinger, brutale massemord og hensynsløse folkeudryddelser.

Hvem sagde vend den anden kind til?

Jesus om gengældelse Men slår nogen dig på din højre kind, så vend også den anden til.

Hvad er Jesus radikale etik?

Budskabet i Jesus' fortælling står stærkt, da man som tilhører ikke kan undgå at identificere sig med personerne i lignelsen: Selv dem du hader, skal du hjælpe! Det er ikke nok at holde af sine nærmeste, sin familie eller sine slægtninge, men man bør drage omsorg for alle mennesker, som man møder på sin vej.

Hvad betyder Øje for øje og tand for tand?

Jus talionis, talionsprincippet eller øje for et øje, tand for tand er et juridisk-religiøst princip, der kendes fra mange forskellige kulturer og religioner, og har til formål at sikre proportionalitet mellem forbrydelse og straf.

Hvilke form for etik fortæller Jesus om i Bjergprædikenen?

Jesus foretager en radikalisering af buddet om næstekærlighed i Bjergprædikenen. Her kræver han af sine disciple, at de skal elske deres fjender (Mattæusevangeliet 5, 43-48]).

Hvad er sekulær etik?

Sekularisme er primært den opfattelse at politiske forhold bør diskuteres uafhængigt af religion. Det er således en sekularistisk holdning at stat og kirke bør adskilles til fordel for begge, idet religionerne dermed sidestilles.

Hvad er pligtetik?

En pligtetik: En kategori, der er tilskrevet den tyske filosof Immanuel Kant (). Her er grundlaget for den rigtige handling, at den er i overensstemmelse med visse moralske pligter eller principper.

Hvad er religiøs etik?

Religionerne har ikke nødvendigvis ret i deres udgave af etikken. Hvis man på den ene side har en religiøs gruppe og på den anden side en ikke-religiøs gruppe i et samfund, og den ene fløj tager patent på måden at diskutere moralske og etiske spørgsmål på, så har man et samfundsproblem.