Table of Contents:

 1. Hvordan foregår en inkassosag?
 2. Hvornår er en regning forældet?
 3. Hvornår er en faktura betalt rettidigt?
 4. Hvornår er forfaldsdato?
 5. Hvor mange rykkere skal der sendes ud inden inkasso?
 6. Hvor lang tid tager en inkassosag?
 7. Hvor længe efter kan man sende en regning?
 8. Hvor længe efter kan man sende en faktura?
 9. Hvad er en betalingsbetingelse?
 10. Kan man betale en regning to gange?
 11. Hvad betyder ordet forfald?
 12. Hvad er normal betalingsfrist?
 13. Hvad er et kompensationsbeløb?
 14. Hvornår kan et krav sendes til inkasso?
 15. Hvornår kan man kræve inkassoomkostninger?

Hvordan foregår en inkassosag?

Inkasso foregår enten hos en advokat eller et inkassobureau. Når din gæld overdrages til inkasso, er det advokaten eller firmaet, som overtager kontakten med dig. Advokaten eller inkassobureauet vil forsøge at finde en løsning sammen med dig, så gælden kan blive betalt.

Hvornår er en regning forældet?

Virksomhedens økonomiske krav mod dig bliver som udgangspunkt forældet tre år efter, virksomheden kunne kræve, at du betalte. Er forældelsesfristen overskredet, kan virksomheden derfor ikke længere kræve, at du betaler regningen.

Hvornår er en faktura betalt rettidigt?

Du skal betale regningen senest den dato, der er angivet på regningen som sidste rettidige indbetalingsdato. Du har betalt til tiden, hvis du har betalt eller overført pengene den sidste dag. Pengene behøver ikke at være kommet frem til modtageren.

Hvornår er forfaldsdato?

Forfaldsdatoen er den dato, hvor fakturaen seneste kan betales til tiden. Betalingsdato: Betalingsdatoen er den dag, du vælger at betale fakturaen, og pengene bliver trukket på din bankkonto.

Hvor mange rykkere skal der sendes ud inden inkasso?

Rykkere kommer altid før inkasso Virksomheder må højst opkræve 3 rykkergebyrer på maksimum 100 kroner for det samme krav. Mellem hver rykker skal der gå mindst 10 dage. Virksomheden må sende dig den 1. rykker, så snart du har overskredet indbetalingsdatoen.

Hvor lang tid tager en inkassosag?

Først i tid bedst i ret Som udgangspunkt giver vi derfor ikke skyldner mere end 10 dage til at betale, før vi sender dit krav i fogedretten. På vores opfordring tager fogedretten sikkerhed i skyldners aktiver.

Hvor længe efter kan man sende en regning?

En faktura skal senest være afsendt 3 år efter, at arbejdet eller ydelsen er udført og leveret. Det kan altså være, at du i april 2016 byggede en træterrasse for en kunde, men du først i juni 2019 sender en faktura til kunden.

Hvor længe efter kan man sende en faktura?

Som du kunne læse tidligere, er 30 dages betalingsfrist hovedreglen, når to virksomheder indgår en aftale. Derfor har en kunde automatisk 30 dage til at betale din faktura, hvis du ikke har angivet en forfaldsdato. Hvis kunden ikke betaler, kan du rykke for betaling.

Hvad er en betalingsbetingelse?

Betalingsbetingelserne beskriver blandt andet, hvor lang tid kunden har til at betale, hvordan kunden skal betale eller om eventuelle renter vil påføres, hvis kunden ikke betaler til tiden. Det er vigtigt, at du tydeligt angiver betalingsbetingelserne overfor dine kunder, så du undgår eventuelle uoverensstemmelser.

Kan man betale en regning to gange?

Det kommer bag på mange, at de skal gemme deres kvitteringer i flere år, hvis de vil undgå risikoen for at skulle betale den samme regning to gange. Er regningen betalt via banken, kan et kontoudtog eller en udskrift fra netbank være tilstrækkelig dokumentation for betalingen.

Hvad betyder ordet forfald?

1. blive faldefærdig eller blive i mere og mere dårlig stand pga. manglende vedligeholdelse om bygning el. lign.

Hvad er normal betalingsfrist?

Hovedreglen er en betalingsfrist på 30 dage, men den kan forkortes eller øges, hvis køber og/eller sælger accepterer de nye betalingsbetingelser.

Hvad er et kompensationsbeløb?

Kompensationsbeløbet er et ekstra gebyr, som kan tillægges ved siden af andre gebyrer og omkostninger til dækning af kreditors omkostninger ved inddrivelse. Retten til at kræve dette gebyr følger af rentelovens regler.

Hvornår kan et krav sendes til inkasso?

Hvornår må man sende et krav til inkasso? Der er ikke noget krav om, at skyldner skal modtage et bestemt antal rykkere, før du kan sende dit krav til inkasso. Du kan sende dit krav til inkasso, når skyldner har modtaget et inkassovarsel. I princippet kan et inkassovarsel være indeholdt i fakturaen.

Hvornår kan man kræve inkassoomkostninger?

Hvornår kan du beregne inkassoomkostninger Du kan kun kræve, at skyldner betaler inkassoomkostninger, hvis du har sendt et inkassovarsel til skyldner. Skyldner skal minimum have en frist på 10 dage til at betale dit krav. Der er særlige regler for, hvordan du skal formulere et inkassovarsel.