Table of Contents:

  1. Hvad betyder Helligånd og hvorfor skal kristne døbes med den?
  2. Hvad må en kristen ikke?
  3. Hvad siger præsten når han døber?
  4. Hvad er en Gudfars rolle?
  5. Hvad betyder Jesus dåb?
  6. Kan man være kristen uden at være døbt?
  7. Hvad skal man som gudmor?
  8. Hvem er min gudfar?

Hvad betyder Helligånd og hvorfor skal kristne døbes med den?

Jesus omtaler selv nødvendigheden af dåb for at komme ind i Guds rige i Joh 3:5, hvorfor dåben også i stort set hele kristenheden regnes for essentiel for opnåelse af frelsen. Ved dåben "dør" det gamle menneske, og en genfødsel finder sted.

Hvad må en kristen ikke?

I Det Gamle Testamente er der mange regler for, hvad man spise: harer, kameler og grise er forbudt, og det er skaldyr også.

Hvad siger præsten når han døber?

Jeg døber dig i Faderens og Sønnens og Helligåndens navn. Amen. Præsten lægger hånden på den døbtes hoved og siger: Den almægtige Gud, vor Herre Jesu Kristi Fader, som nu har genfødt dig ved vand og Helligånden og skænket dig syndernes forladelse, han styrke dig med sin nåde til det evige liv!

Hvad er en Gudfars rolle?

Deres opgave er at bevidne, at barnet er døbt med den kristne dåb, og de har en moralsk forpligtelse til at hjælpe forældrene med at opdrage barnet i den kristne tro og indføring i det kristne fællesskab. Den moralske forpligtelse gælder også, hvis forældrene skulle gå hen og dø, inden barnet bliver voksen.

Hvad betyder Jesus dåb?

Jesu dåb står beskrevet i alle fire evangelier. Alle fire steder står der, at det var Johannes Døberen, som døbte Jesus i Jordanfloden. Da Jesus var blevet døbt, dalede Helligånden ned fra himlen som/ligesom/i legemlig skikkelse som en due.

Kan man være kristen uden at være døbt?

Dåb er en forudsætning for at være medlem af folkekirken og kan enten foretages som barnedåb eller som voksendåb. I god tid før dåben bliver I ringet op af den præst, der skal døbe barnet.

Hvad skal man som gudmor?

En gudmor bærer barnet til dåben Som gudmor er du ofte den person, der bærer barnet til dåben og på hans eller hendes vegne svarer på de spørgsmål, som præsten stiller. Det du egentlig siger 'ja' til i kirken er – som vi kort var inde på – at hjælpe til at opdrage barnet i den kristne tro gennem hele barndommen.

Hvem er min gudfar?

Det er ofte sådan, at det er gudmor eller gudfar, der bærer barnet op gennem kirken. Det kan dog også sagtens være dig selv, der bærer dit barn, hvis du foretrækker det sådan. Der er mange skikke og særegne traditioner forbundet med dåbshandlingen og dåbsfejringen, hvoraf mange stadig holdes i hævd den dag i dag.