Table of Contents:

  1. Hvad sker der på dommedag dag?
  2. Hvad siger Koranen om dommedagen?
  3. Hvad står der i Koranen om dommedag?
  4. Hvor i Koranen står det om dommedag?
  5. Hvad er det gode liv ifølge islam?

Hvad sker der på dommedag dag?

Dommedag betegner i flere religioner og livsanskuelser den dag, hvor menneskene stedes for en himmelsk domstol og dømmes ved verdens undergang. Ifølge frelsesreligionerne som islam og kristendom vil de troende på dommedag frikendes og komme i Himmelen, medens de andre fortabes og ender i Helvede.

Hvad siger Koranen om dommedagen?

Når kroppen dør, lever sjælen videre. På dommedag, som er dagen, hvor Gud lader jorden gå under, vil krop og sjæl genopstå sammen. Den, der har levet et godt troende liv, vil blive belønnet med evig lyksalighed i Paradis, mens de andre bliver henvist til et liv i Helvede.

Hvad står der i Koranen om dommedag?

Når kroppen dør, lever sjælen videre. På dommedag, som er dagen, hvor Gud lader jorden gå under, vil krop og sjæl genopstå sammen. Den, der har levet et godt troende liv, vil blive belønnet med evig lyksalighed i Paradis, mens de andre bliver henvist til et liv i Helvede.

Hvor i Koranen står det om dommedag?

Hvis man følger Koranens og dermed Allahs ord kan man ifølge muslimerne komme i paradiset. Man skal være rettroende og handle etisk forsvarligt. I Sura 56 "Den indtræffende" tales der om dommedag. Hovedpunkterne i denne tekst omhandler betingelserne for "optagelse" i paradiset.

Hvad er det gode liv ifølge islam?

Barmhjertighed er det enkle svar på meningen med livet i islam. Det understreges af, at indledningen til 1 kapitler beskriver Gud som »Den Mest Nådefulde« og »Den Særdeles Barmhjertige«. Mere end nogen anden er det denne guddommelige egenskab, som er Guds kendetegn.