Table of Contents:

  1. Hvad sker der ved Tusindårsrigets komme?
  2. Hvad hedder dommedag?
  3. Hvornår vender Jesus tilbage?
  4. Hvad er dommedag i Jehovas Vidner?
  5. Hvornår opstod kristendommen i verden?
  6. Hvad er 1000 Årsriget?
  7. Hvornår kommer Jesus igen?
  8. Hvad hedder Jehovas Vidners blad og hvad indeholder det?

Hvad sker der ved Tusindårsrigets komme?

Tusindårsriget er en bibelsk forestilling om et jordisk lykkerige forud for dommedag. Ifølge Johannes' Åbenbaring, 20,1-6 fængsles Satan ved tidernes ende i 1000 år, mens Kristus og de troende hersker på Jorden; derefter indtræffer dommedag og skabelsen af en ny Himmel og en ny Jord.

Hvad hedder dommedag?

I denne eskatologiske betydning omtales dommedag i Det Nye Testamente, men under forskellige betegnelser. Foruden dommedag eller "dommens dag" fx "Herrens dag", "Jesu Kristi dag", "Menneskesønnens dag", "den sidste dag" og "vredens dag".

Hvornår vender Jesus tilbage?

Beretningerne om Jesu opstandelse kan læse i Matthæusevangeliet 28,1-7; Markusevangeliet 16,1-8; Lukasevangeliet 24,1-12; Johannesevangeliet 20,1-18. De fire evangelier har alle en beskrivelse af begivenhederne påskemorgen, hvor Jesus ifølge deres beretninger opstod.

Hvad er dommedag i Jehovas Vidner?

Hvornår kommer Dommedag? Ifølge Jehovas Vidner vil alle sande vidner ved verdens undergang blive frelst. 144.000 vidner vil opnå en eksklusiv frelse. De vil være sammen med Jesus i himlen og med ham regere over den kommende nye verden.

Hvornår opstod kristendommen i verden?

Kristendommen har sit navn efter Jesus fra Nazaret med tilnavnet Kristus (græsk Khristós, af hebraisk Masjiakh - messias, «de salvede», dvs. salvet til konge). Kristendommen opstod som en jødisk sekt, men i løbet af det 1. århundrede e.v.t. skilte den sig ud fra jødedommen og fremstod som et selvstændig religion.

Hvad er 1000 Årsriget?

1000-årsriget er en fascinerende, humoristisk og barsk fortælling om en tid, hvor danerne konstant lå i krig med hinanden og utallige andre folkeslag i jagten på rigdom og skjaldenes lovprisning - en skønlitterær fortælling baseret på faktiske begivenheder.

Hvornår kommer Jesus igen?

Jesus
Jesus fra Nazaret
Andre navneJesus Kristus, fødenavn: Jeshua
Fødtca. 4 f.v.t. Bethlehem
Død30/33 e.v.t. Golgata, en høj udenfor Jerusalem
DødsårsagHenrettet ved korsfæstelse Ifølge kristen tradition opstået efter tre dage i graven.

Hvad hedder Jehovas Vidners blad og hvad indeholder det?

Vagttårnet, Jehovas vidners blad, som udkom den 15. december 1997 i et oplag på godt millioner eksemplarer verden over. Jehovas Vidner er det officielle navn på den gudsopfattelse, der accepterer the Watchtower Bible and Tract Society's autoritet.