Table of Contents:

  1. Hvad er næstekærlighed kristendom?
  2. Hvad er det radikalt nye i kristendommen?
  3. Hvad er den idealistiske ondskab?
  4. Hvad er idealistiske ondskab?
  5. Hvad er instrumental ondskab?

Hvad er næstekærlighed kristendom?

Næstekærlighed bliver fremholdt af et antal store religioner – deriblandt Kristendommen og Islam – som et stort gode. Det er en afgørende fordring, som Jesus stillede i sine prædikener, nemlig at man skal elske sin Gud, sig selv og sin næste i lige høj grad.

Hvad er det radikalt nye i kristendommen?

Og hovedpointen omkring det nye liv i Kristus er dermed, at det ligger i forlængelse af det netop beskrevne liv. Der er ikke tale om en ny religion eller en ny sfære sui generis. Der er i stedet tale om et liv i kontinuitet med de æresbevisninger, der fandtes inden for jødedommen.

Hvad er den idealistiske ondskab?

Den idealistiske ondskab, hvor en person gør noget ondt i den tro, at det er godt. Det er dette, som her er relevant, eftersom Anders Breivik erkender at være gerningsmanden, men angiveligt nægter sig skyldig, fordi han ikke mener at have gjort noget forkert.

Hvad er idealistiske ondskab?

Den idealistiske ondskab, hvor en person gør noget ondt i den tro, at det er godt. Det er dette, som her er relevant, eftersom Anders Breivik erkender at være gerningsmanden, men angiveligt nægter sig skyldig, fordi han ikke mener at have gjort noget forkert.

Hvad er instrumental ondskab?

Bestræbelser på at overvinde det onde skaber mere ondskab end bestrøbelserne for at gøre det egentlige onde.