Table of Contents:

  1. Hvem bedrog Jesus?
  2. Hvad var Peter inden han blev discipel?
  3. Hvornår bliver Jesus forrådt?
  4. Hvad sker der hvis man bryder en af de 10 bud?
  5. Hvad symboliserer lammet nederst til venstre?
  6. Hvem er disciplen Judas Iskariot?
  7. Hvad betyder et judaskys?
  8. Hvem stak Jesus med et spyd?
  9. På hvilken dag blev Jesus begravet?

Hvem bedrog Jesus?

Navnene på de tolv apostle er: Først Simon kaldet Peter, så hans bror Andreas, og Jakob, Zebedæus' søn, og hans bror Johannes, Filip og Bartholomæus, Thomas og tolderen Matthæus, Jakob, Alfæus' søn, og Thaddæus, Simon Kananæer og Judas Iskariot, han som forrådte ham.

Hvad var Peter inden han blev discipel?

Apostlen Peter var en af Jesu Kristi ledende apostle. Peters oprindelige navn var Simon, men blev af Jesus givet navnet "Kefas", hvilket betyder klippesten – på græsk Petros, altså Peter. Peter var fisker, ligesom sin bror Andreas, der også var apostel.

Hvornår bliver Jesus forrådt?

Judas Iskariot er en af Jesu tolv apostle, der ca. år 33 forrådte Jesus ved at udpege ham for de romerske myndigheder. Biblen fortæller dels, at han hængte sig (Matt. 27,5), dels at han "styrtede ned og brast itu, og alle hans indvolde væltede ud" (ApG.

Hvad sker der hvis man bryder en af de 10 bud?

Brud på De Ti Bud var kriminelt. Efter den danske reformation blev kongen ansvarlig for, at den danske befolkning var gode kristne. Det betød, at brud på De Ti Bud blev ulovlige, og at handlinger som utroskab og sex før ægteskabet blev straffet hårdt.

Hvad symboliserer lammet nederst til venstre?

Den udbredte brug af lammet som kristussymbol har sit udspring i israelitternes slagtning af offerlam ved påskefesten. Offerforestillingen er videreført i Jesu offerdød, hvor Jesus tydes som Guds Lam (Agnus Dei), Johs. 1, 29.

Hvem er disciplen Judas Iskariot?

Judas Iskariot er en af Jesu tolv apostle, der ca. år 33 forrådte Jesus ved at udpege ham for de romerske myndigheder. Biblen fortæller dels, at han hængte sig (Matt. 27,5), dels at han "styrtede ned og brast itu, og alle hans indvolde væltede ud" (ApG.

Hvad betyder et judaskys?

Judaskys, (efter apostlen Judas Iskariot, som forrådte Jesus ved et kys), forræderisk kys; troløs, forræderisk handling.

Hvem stak Jesus med et spyd?

Longinus, den romerske soldat, der stak den korsfæstede Jesus i siden med sit spyd (Joh. 19,34). Hans navn findes ikke i NT, men stammer fra den kristne legendedannelse, som opstod i de oldkirkelige århundreder.

På hvilken dag blev Jesus begravet?

Markus, Matthæus og Lukas nævner ikke andre påsker i Jesu liv end den, hvor han blev korsfæstet, hvorimod Johannes nævner tre påsker under Jesu aktive virke. Jesus døde, mens Pontius Pilatus var præfekt over Judæa 26-36.