Table of Contents:

 1. Hvad står der i Bibelen om Jomfru Maria?
 2. Hvilket dyr siger Bibelen at Maria red på da hun og Josef kom til Betlehem?
 3. Hvem gjorde Jomfru Maria gravid?
 4. Hvorfor skulle Josef Maria og Jesus sove i en stald?
 5. Hvem er jomfru Marias mor?
 6. Hvad er myrra som de vise mænd gav Jesusbarnet i gave?
 7. Hvor kom de tre vise mænd fra?
 8. Hvor Jesus blev født?
 9. Hvilken slægt var Josef fra?
 10. Hvad skete der da Jesus blev født?
 11. Hvor er Jomfru Maria begravet?
 12. Hvilken relation har Josef og Maria til hinanden?
 13. Hvilke tre gaver fik Jesusbarnet?
 14. Hvad fik Jesusbarnet i gave?
 15. Hvad hed de hellige tre konger også kendt som de tre vise mænd eller vismændene fra Østerland?

Hvad står der i Bibelen om Jomfru Maria?

Jomfru Maria er ifølge Det Nye Testamente og Koranen mor til Jesus. Jomfru Maria er den græske form af det aramæiske navn Mirjam, som hun delte med Moses' søster. Ifølge kristendommen i Det Nye Testamente modtog den unge kvinde Mirjam/Maria af en engel budskabet om, at hun ved Helligånden skulle undfange en søn.

Hvilket dyr siger Bibelen at Maria red på da hun og Josef kom til Betlehem?

Josef og Maria blev hjemme 100 km i luftlinje, og det var efter datidens målestok langt, uanset om rejsen blev foretaget til fods eller på æselryg.

Hvem gjorde Jomfru Maria gravid?

Ifølge evangelisterne Matthæus og Lukas var Maria blevet gravid ved Helligånden, og derfor jomfru da hun fødte Jesus. Hos Johannes omtales Josef derimod som far til Jesus.

Hvorfor skulle Josef Maria og Jesus sove i en stald?

Jesus blev født i en stald Men alle senge i byen var optaget, for der var kommet så mange mennesker til byen, at alt var lejet ud. Heldigvis fik de lov til at bo i en stald, og her blev Jesus født. Han var Maria og Josefs første barn. Maria lagde ham til at sove i en krybbe.

Hvem er jomfru Marias mor?

Sankt AnnaJomfru Maria / Mor

Hvad er myrra som de vise mænd gav Jesusbarnet i gave?

De vise mænd medbragte gaver i form af guld, røgelse og myrra. Guld giver selvfølgelig sig selv, og røgelse er træ eller bark fra træer af slægten Commiphora, også kaldet røgelsestræer. Det afgiver en duftende røg, hvis det brændes af. Myrra er den tørrede saft af de selv samme træer.

Hvor kom de tre vise mænd fra?

De vise mænd blev først tre omkring år 500 Der står i øvrigt heller ikke noget om deres navne. De navne, som de sidenhen er blevet forsynet med, Melchior kongen af Arabien, Kaspar kongen af Tarsien og Balthasar kongen af Ethiopien, stammer fra en græsk historie, der først er kommet til omkring år 500.

Hvor Jesus blev født?

Fødsel, barndom og familie De fortæller dog begge, at Jesus fra Nazaret blev født i Betlehem syd for Jerusalem af sin mor Maria, der havde undfanget ham ved Helligånden. Fødslen skulle ifølge Mattæus være sket senest år 4 fvt. og ifølge Lukas i år 6 evt. Marias mand var Josef, der tog Jesus til sig som sin søn.

Hvilken slægt var Josef fra?

Josef i Mosebøgerne var Matthæus' forbillede; den Josef, der blev solgt som slave til Ægypten, og var søn af patriarken Jakob. Typisk nok hedder Josefs far Jakob i Matthæus' stamtavle, selv om Lukas opgiver, at Josefs far hed Eli.

Hvad skete der da Jesus blev født?

definition for at være søn af Gud, og ifølge Bibelen var Jesus en person, der bad til Gud, kaldte sig søn af Gud, udsendt af Gud og som havde været hos Gud, "før verden var til"....Jesus.
Jesus fra Nazaret
Fødtca. 4 f.v.t. Bethlehem
Død30/33 e.v.t. Golgata, en høj udenfor Jerusalem

Hvor er Jomfru Maria begravet?

Tomb of the Virgin, JerusalemJomfru Maria / Begravelsessted

Hvilken relation har Josef og Maria til hinanden?

Josef fra Nazaret (hebraisk: יוֹסֵף, græsk: Ἰωσήφ) (også kendt som Josef af Davids hus, Josef den Trolovede, Sankt Josef eller Josef Arbejderen) er kendt fra Matthæusevangeliet, Lukasevangeliet og Johannesevangeliet i Det Ny Testamente som jomfru Marias trolovede og Jesu stedfader.

Hvilke tre gaver fik Jesusbarnet?

De vise mænd medbragte gaver i form af guld, røgelse og myrra.

Hvad fik Jesusbarnet i gave?

Salmetekstens korte beretning om de vise mænd fra Østerland og deres gaver til det nyfødte Jesusbarn bygger på Matthæusevangeliets 2. kapitel, men her er gaverne »guld, røgelse og myrra«.

Hvad hed de hellige tre konger også kendt som de tre vise mænd eller vismændene fra Østerland?

Det er kun evangelisten Matthæus, som skriver om de vise mænd fra Østerland, der senere blev kaldt konger, Kasper, Melchior og Balthasar.