Table of Contents:

  1. Hvad vejer en grizzly bjørn?
  2. Er der bjørne i Sydsverige?
  3. Hvor stor kan en grizzly bjørn bli?
  4. Hvor meget vejer bjørn?
  5. Hvor hurtigt kan en grizzly bjørn løbe?
  6. Hvor meget vejer en sort bjørn?

Hvad vejer en grizzly bjørn?

270 kgIndlandsbestand 1 kgVoksen Grizzlybjørn/Vægt

Er der bjørne i Sydsverige?

Den skandinaviske brunbjørn er en underart af den brune bjørn. Underarten har været stærkt udryddelsestruet, men der findes nu en bestand på cirka 1.100 dyr i det allernordligste Sverige, samt i grænseområderne mellem Sverige og Norge. Mere specifikt i Hedmark og Dalarna.

Hvor stor kan en grizzly bjørn bli?

Grizzlybjørnen vejer normalt omkring 180-410 kg, men store hanner kan nå en vægt på nærmere 640 kg. Hannen bliver gerne ca. 1,8 gange større end hunnen.

Hvor meget vejer bjørn?

Hannerne kan veje 5-600 kg, hunnerne vejer typisk det halve. Den brune bjørn er altæder.

Hvor hurtigt kan en grizzly bjørn løbe?

56 km/tGrizzlybjørn / Hastighed (Maximum, Løbehastighed)

Hvor meget vejer en sort bjørn?

 kgVoksen 41 – 79 kgVoksen Amerikansk sortbjørn/Vægt