Table of Contents:

  1. Hvad betyder C for en parabel?
  2. Hvad betyder ci en andengradspolynomium?
  3. Hvordan aflæser man andengradspolynomier?

Hvad betyder C for en parabel?

Koefficienten c angiver skæringspunktet med y-aksen. Fortegnet for c: Hvis c er negativ, skærer parablen y-aksen under x-aksen. Hvis c er nul, går parablen gennem koordinatsystemets begyndelsespunkt (0,0). Hvis c er positiv, skærer parablen y-aksen over x-aksen.

Hvad betyder ci en andengradspolynomium?

Tallet c afgør, hvor grafen skærer y-aksen. Dette sker i punktet (0, c). Dette skyldes, at når vi sætter x=0 i forskriften for andengradspolynomiet, så får vi, at funktionsværdien er c.

Hvordan aflæser man andengradspolynomier?

Fortegnet på tallet a afgør, om parablens grene peger opad eller nedad.
  1. a>0⇔parablens grene peger opad.
  2. a