Table of Contents:

  1. Hvor lever der flest bjørne?
  2. Hvor bor der bjørne?
  3. Hvor lever der bjørne i Norge?
  4. Hvor bor den brune bjørn?
  5. Hvor er der bjørne i Tyskland?

Hvor lever der flest bjørne?

Der findes i dag omkring 150.000–200.000 brune bjørne i verden, heraf ca. 90.000-120.000 i Rusland.

Hvor bor der bjørne?

Bjørnen - det store rovdyr. Bjørne er vidt spredt rundt omkring i verden, hvor de både kan findes i kontinenter som Asien, Europa, Nordamerika og Sydamerika. Der findes i alt 9 forskellige arter, hvoraf 4 af dem findes i Asien.

Hvor lever der bjørne i Norge?

Den skandinaviske brunbjørn er en underart af den brune bjørn. Underarten har været stærkt udryddelsestruet, men der findes nu en bestand på cirka 1.100 dyr i det allernordligste Sverige, samt i grænseområderne mellem Sverige og Norge. Mere specifikt i Hedmark og Dalarna.

Hvor bor den brune bjørn?

Den brune bjørn er vidt udbredt på den nordlige halvkugle. Lige fra Alaska og Sibirien i nord til Indien i syd. Den brune bjørn varierer meget i størrelse fra sted til sted, men det skyldes næsten udelukkende adgangen til mad. Hannerne kan veje 5-600 kg, hunnerne vejer typisk det halve.

Hvor er der bjørne i Tyskland?

TYSKLAND: Bjørnen er løs i Bayern - og det i en grad, at den trods protester fra dyrevenner skal skydes. Den første brune bjørn i Tyskland i 170 år har vakt voldsomt røre i den sydtyske delstat, siden dyret i weekenden krydsede grænsen fra Østrig og satte sine poter på tysk jord.