Table of Contents:

  1. Hvad er batterisyre?
  2. Hvordan opstår selvafladning af batteri?
  3. Kan et bilbatteri eksplodere?
  4. Hvordan vedligeholdes åbne blyakkumulatorer?
  5. Hvad består elektrolytten Batterisyren af?
  6. Hvorfor eksploderer batterier?
  7. Hvor lang tid kan et bilbatteri holde strøm?

Hvad er batterisyre?

Batterisyre eller elektrolyt er en opløsning bestående af svovlsyre og vand, der kan ødelægge tøj og forårsage ætsning/forbrænding af huden.

Hvordan opstår selvafladning af batteri?

I et snavset og fugtigt batteri kan der opstå strømlækager. Det medfører yderligere selvafladning, og på længere sigt kan batteriet tage skade.

Kan et bilbatteri eksplodere?

Ja. Batterierne udvikler en eksplosiv gas, særligt ved opladning, og der er derfor en risiko for eksplosion. Der sker altid en vis gasudvikling i batteriet, når vand spaltes til brintgas og syregas.

Hvordan vedligeholdes åbne blyakkumulatorer?

Akkumulatorerne skal oplades hver gang man har brugt “maskinen”. Bruger man “maskinen” flere gange i løbet af en arbejdsdag, kan man med fordel sætte “maskinen” til opladning i middagspausen. Efter en arbejdsdag skal “maskinen” straks sættes til opladning. Store afladninger slider meget på blyakkumulatorer.

Hvad består elektrolytten Batterisyren af?

Elektrolytten består af svovlsyre og destilleret vand, der sammen danner batterisyren. Syren flyttes til og fra cellepladerne under op- og afladning. En måling af massefylden angiver batteriets ladetilstand. Åbne bly-syre-batterier skal påfyldes vand.

Hvorfor eksploderer batterier?

Selv et veldesignet batteri kan svigte, hvis kvalitetskontrollen ikke holdes stram nok, eller hvis der er en fejl i fremstillingen. Eksterne faktorer: Ekstrem varme vil næsten med garanti forårsage fejl. Batterier efterladt for tæt på en varmekilde – eller fanget i en brand – har været kendt for at eksplodere.

Hvor lang tid kan et bilbatteri holde strøm?

Et bilbatteri har en gennemsnitlig levetid på 5 år. Dette kan både være kortere og længere, afhængigt af hvordan du vedligeholder dit batteri igennem årene.