Table of Contents:

 1. Hvordan kommer man fra god ide til lov?
 2. Hvem skal sørge for at der bliver udskrevet folketingsvalg?
 3. Hvordan får man en lov igennem i Danmark?
 4. Hvem skal underskrive en lov før den kan træde i kraft?
 5. Hvad er implementeringsfasen i lovgivningsprocessen?
 6. Hvordan er den danske lovgivningsproces?
 7. Hvorfor har man tillægsmandater?
 8. Hvad er en mindretals regering?
 9. Hvordan er Folketingssalen indrettet?
 10. Hvem vedtager et lovforslag?
 11. Hvad er hastelov?
 12. Kan dronningen nægte at underskrive en lov?
 13. Hvad er implementeringsfasen?
 14. Hvad er Lovforberedelsesfasen?
 15. Hvad skal der til før et lovforslag kan vedtages?

Hvordan kommer man fra god ide til lov?

eks. fra interesseorganisationer, gennem medier eller fra almindelige borgere, og herefter blive taget op af et folketingsmedlem.

Hvem skal sørge for at der bliver udskrevet folketingsvalg?

Hvornår skal der udskrives folketingsvalg? Der skal udskrives folketingsvalg mindst én gang hvert 4. år, men statsministeren har ret til at udskrive valg når som helst.

Hvordan får man en lov igennem i Danmark?

Behandling. Et lovforslag skal behandles tre gange i folketingssalen, før det kan vedtages og træde i kraft. Imellem disse behandlinger i folketingssalen behandles lovforslaget af det folketingsudvalg, som arbejder med lovforslagets emne.

Hvem skal underskrive en lov før den kan træde i kraft?

Efter lovforslagets vedtagelse underskrives loven af regenten og af den relevante minister. Loven offentliggøres herefter i Lovtidende, og træder med mindre andet er besluttet, i kraft en uge efter denne offentliggørelse.

Hvad er implementeringsfasen i lovgivningsprocessen?

Implementeringsfasen indebærer at føre loven ud i livet. Regeringen, som den udøvende magt, samt dens embedsmænd skal stå for implementeringen.

Hvordan er den danske lovgivningsproces?

Den almindelige lovgivningsproces Efter grundlovens regler forløber lovgivningsprocessen i fire faser: Fremsæt- telse af lovforslag, forslagenes behandling i Folketinget, stadfæstelse af de vedtagne forslag og kundgørelse af loven.

Hvorfor har man tillægsmandater?

Et tillægsmandat er et mandat, som ikke er tilknyttet en bestemt valgkreds, men fordeles mellem partierne efter regler, der skal sikre en mere proportionel fordeling mellem dem i et valg med flere valgkredse.

Hvad er en mindretals regering?

Mindretalsregering er en type regering, som består af et eller flere partier, som tilsammen ikke har et flertal af pladserne i parlamentet. En mindretalsregering er derved afhængig af et eller flere støttepartier.

Hvordan er Folketingssalen indrettet?

Salen er i tre etagers højde med dronningeloge og tilhørerloge i 3. sals niveau. Folketingssalen domineres af medlemspladserne, der danner en halvcirkelformet hestesko med formandssædet i midten, vendt mod salen, samt talerstolen til venstre for formanden set fra formandens vinkel.

Hvem vedtager et lovforslag?

Lovgivningsprocessen i Folketinget / Folketinget.

Hvad er hastelov?

Et bredt flertal af Folketingets partier har stemt for regeringens forslag om lovgivning, der giver mulighed for at stille krav om test og isolation for personer, herunder danske statsborgere, der rejser ind i Danmark.

Kan dronningen nægte at underskrive en lov?

Magten følger ansvaret. Er man som dronningen ansvarsfri, har man heller ikke nogen kompetencer eller magt. Det betyder i praksis, at dronningen ikke kan nægte at skrive lovforslag under eller i øvrigt handle på egen hånd i statsanliggender.

Hvad er implementeringsfasen?

Implementeringsfasen indebærer at føre loven ud i livet. Regeringen, som den udøvende magt, samt dens embedsmænd skal stå for implementeringen.

Hvad er Lovforberedelsesfasen?

Lovforberedelsesfasen Del skal undersøge, om der er behov for nye love, eller om de eksisterende love er tilstrækkelige. Det skal også undersøges, hvad interessegrupper og borgere har af oplysninger, ønsker og behov vedrørende emnet. Desuden skal lovforslaget udarbejdes, så det formuleres som et juridisk dokument.

Hvad skal der til før et lovforslag kan vedtages?

Men oftest stammer ideerne fra politikerne selv. Før en lov kan vedtages, skal den behandles tre gange i Folketinget. Det tager lang tid og kræver juridisk indsigt at udarbejde et lovforslag. Derfor er det regeringen, der fremsætter de fleste lovforslag.