Table of Contents:

  1. Hvad er en Hydrosfære?
  2. Hvordan de fire sfærer påvirker hinanden?
  3. Hvordan forklarer man Carbonkredsløbet?
  4. Hvad er hydrosfæren lavet af?
  5. Hvilke to slags sfærer har Jordens indre?
  6. Hvordan fungerer nitrogens kredsløb?

Hvad er en Hydrosfære?

Hydrosfæren dækker overflade, underjordisk og atmosfærisk vand i alle stater: flydende, fast og gasformig. Det omfatter alle typer af naturlige farvande: oceaner, hav, floder, søer, gletschere, grundvand, atmosfærisk vand mv.

Hvordan de fire sfærer påvirker hinanden?

Jordkloden og dens nærmeste omgivelser kan inddeles i fire overordnede sfærer: atmosfæren, lithosfæren, hydrosfæren og biosfæren. Sfærerne er en måde for os mennesker at inddele verden på, så de passer til forskellige videnskabelige retninger.

Hvordan forklarer man Carbonkredsløbet?

Det bevægelige carbon findes i havet, i luften og i levende væsner som planter og dyr. Planterne optager CO₂ fra luften og bygger det ind i deres plantedele vedhjælp af fotosyntesen. På den måde bliver carbon bundet i planterne som energirige glukosemolekyler. Hvis et dyr spiser en plante, vandrer carbon over i dyret.

Hvad er hydrosfæren lavet af?

Hydrosfæren består af alt det vand der er på Jorden, uanset fase. Jordens hydrosfære er beregnet til at være ca. 1.360.000.000 km3.

Hvilke to slags sfærer har Jordens indre?

Den nedre del af lithosfæren er en del af kappen, og den øvre del af lithosfæren kaldes skorpen.

Hvordan fungerer nitrogens kredsløb?

I naturen indgår nitrogen i et kredsløb, hvor grundstoffet (N) skifter mellem, at findes i uorganiske forbindelser i luft, jord eller vand og i organiske forbindelser i planter og dyr. Selv om der er store mængder nitrogen i atmosfæren, er mangel på nitrogen alligevel ofte det, der begrænser planternes vækst i naturen.