Table of Contents:

 1. Hvad betyder den enkelte har aldrig med et andet menneske at gøre uden at han holder noget af dets liv i sin hånd?
 2. Hvad mener Løgstrup?
 3. Hvad handler den etiske fordring om?
 4. Hvad er ondskab for dig?
 5. Hvad er Interdependensetik?
 6. Hvad mener K.E. Løgstrup om ansvar i forhold til andre mennesker?
 7. Hvad er suveræne livsytringer?
 8. Hvad er en kredsende livsytring?
 9. Hvad er de suveræne livsytringer?
 10. Hvad siger Løgstrup om tillid?
 11. Hvor stor er Løgstrup?
 12. Hvad er nytte og pligtetik?
 13. Hvor er Løgstrup begravet?
 14. Hvad er Sindelagsetik?
 15. Hvad er interdependens etik?

Hvad betyder den enkelte har aldrig med et andet menneske at gøre uden at han holder noget af dets liv i sin hånd?

“Den enkelte har aldrig med et andet menneske at gøre uden at han holder noget af dets liv i sin hånd. Det kan være meget lidt, en forbigående stemning, en oplagthed, man får til at visne, eller som man vækker, en lede som man uddyber eller hæver.

Hvad mener Løgstrup?

Filosofi. Løgstrup skrev om filosofiske og religiøse emner, mest etik. Han udgav det første værk i Danmark om fænomenologi. Ifølge Løgstrup er filosofiens bestræbelser på at finde de grundlæggende moralske principper forfejlede.

Hvad handler den etiske fordring om?

"Den etiske fordring" er filosof og teolog Knud Ejler Løgstrups absolutte hovedværk. I 1956 udgav K E Løgstrup "Den etiske fordring" som handler om den etiske fordring ethvert menneske ligger under. Den handler om, at man altid skal gøre det gode - uanset om man er religiøs eller ej.

Hvad er ondskab for dig?

Mange forskellige måder. Generelt forstår man dog ondskab, som noget, som er ondt. Nogle mener, at en ting kan være ond, ved at begå onde handlinger. Det kan så veksle, hvad man forstår ved en ond handling, men nogle mener, at en ond handling er en bevidst handling, der skader andre eller en selv.

Hvad er Interdependensetik?

Moralnormer kan ifølge Løgstrup sagtens være forskellige fra en tidsalder til den næste. Det, der er fælles, er de grundlæggende livsvilkår, som menneskelige relationer foregår under, nemlig at vi som mennesker er dybt afhængige af hinanden. Løgstrups etik kan derfor kaldes for interdependens-etik.

Hvad mener K.E. Løgstrup om ansvar i forhold til andre mennesker?

Ifølge K.E. Løgstrup er magt og ansvar knyttet uløseligt sammen. Derfor har du et ansvar for at bruge den magt, du har over en anden, til den andens bedste.

Hvad er suveræne livsytringer?

Suveræne livsytringer, ifølge K.E. Løgstrup sådanne grundlæggende menneskelige ytringer som tillid, barmhjertighed og oprigtighed, der har en uforklarlig gennemslagskraft. De er ikke resultat af en beslutning, og de formår undertiden at sætte sig igennem stik imod individets bevidste intention.

Hvad er en kredsende livsytring?

I det øjeblik, vi ikke lader os gribe af dem, ødelægges de. Herved opstår modstykket til de suveræne livsytringer, det, Løgstrup kalder de kredsende livsytringer. Had, skinsyge og misundelse.

Hvad er de suveræne livsytringer?

Suveræne livsytringer, ifølge K.E. Løgstrup sådanne grundlæggende menneskelige ytringer som tillid, barmhjertighed og oprigtighed, der har en uforklarlig gennemslagskraft. De er ikke resultat af en beslutning, og de formår undertiden at sætte sig igennem stik imod individets bevidste intention.

Hvad siger Løgstrup om tillid?

Tillid er ifølge Løgstrup en livsytring. Det hører med til det at være menneske, at vi under normale omstændigheder møder hinanden med en naturlig tillid. Hvad enten den vi møder er én, vi kender godt, eller det er en fremmed, så vil det almindelige være, at vi har tillid til den anden.

Hvor stor er Løgstrup?

Løgstrup (by)
Løgstrup
Løgstrup by1.913 (2021)
Kommunen96.679 (2021)
- Areal1474,05 km²
Andet

Hvad er nytte og pligtetik?

Hvor nytteetikken sætter fokus på konsekvenserne af en given handling, sætter pligtetikken fokus på handlingen i sig selv. I følge pligtetikken er der simpelthen visse typer af handlinger, som altid er etisk forkerte - uanset om de i en konkret situation måske ville have gode konsekvenser.

Hvor er Løgstrup begravet?

K.E. Løgstrup blev født i København (Frederiksberg), døde i Hyllested ved Grenå og er begravet sammesteds.

Hvad er Sindelagsetik?

Sindelagsetik, normativ etik, der finder handlingens etiske værdi i motivet, hensigten og viljen til at gøre det gode eller onde, ikke i mål og konsekvenser; se etik.

Hvad er interdependens etik?

Moralnormer kan ifølge Løgstrup sagtens være forskellige fra en tidsalder til den næste. Det, der er fælles, er de grundlæggende livsvilkår, som menneskelige relationer foregår under, nemlig at vi som mennesker er dybt afhængige af hinanden. Løgstrups etik kan derfor kaldes for interdependens-etik.