Table of Contents:

 1. Hvordan virker en el motor?
 2. Hvor meget brændstof bruger et fly pr person?
 3. Hvad bruger et fly i brændstof?
 4. Hvordan laver man en elektrisk motor?
 5. Hvad består en elmotor af?
 6. Hvorfor er der kul i en elmotor?
 7. Hvad koster 1 liter flybrændstof?
 8. Hvor mange liter benzin er der i et fly?
 9. Hvor meget brændstof bruger et jetfly?
 10. Hvad består en motor af?
 11. Er et batteri magnetisk?
 12. Hvilke tre apparater indeholder en elektromotor?
 13. Hvor mange spoler er der i en motor?
 14. Hvordan fungere en jævnstrøms elmotor?
 15. Hvad koster en liter jetfuel?

Hvordan virker en el motor?

I en elmotor udnytter man princippet i elektromagnetismen: Når en magnet bevæges i forhold til en ledning, kan man skabe elektricitet. ... Elmotorer kan lave elektrisk energi om til bevægelsesenergi via magnetisme. En elmotor er altså en generator, hvor strømmen bruges til at skabe bevægelse.

Hvor meget brændstof bruger et fly pr person?

Flybrændstof har en massefylde på 0,79, så omregnet til liter giver det så 50.000 l til New York, og 70.000 l til San Francisco. Det lyder umiddelbart af meget, men omregnet til forbrug per sæde-kilometer ender vi faktisk helt nede på 0,035 l/sæde-km. Sammenlignet med en bil med 4 passagerer, svarer det ca til 7 km/l.

Hvad bruger et fly i brændstof?

100LL er det mest almindelige flybrændstof til stempelmotorer, som typisk bruges til små fly. Kendes også som avgas (af amerikansk: aviation gasoline). 100 kendetegner oktantallet, og LL står for low lead, altså lavt blyindhold.

Hvordan laver man en elektrisk motor?

En yderst simpel elmotor kan laves af en magnet, et batteri og lidt kobbertråd. Et stykke tykt kobbertråd af-isoleres og fastsættes i en holder. Enderne bukkes sammen til et par kroge, så de kan bære en lille spole. Selve holderen kan være lavet af pap eller plastik.

Hvad består en elmotor af?

En elektromotor er en kraftmaskine, der kan omsætte elektrisk energi til mekanisk energi – primært rotation. De fleste elektromotorer, som kører på jævnstrøm, har brug for at veksle strømmen gennem sine viklinger (kommutering) og det uanset om viklingerne sidder på rotor eller stator.

Hvorfor er der kul i en elmotor?

En klassisk motor med kulbørste skaber strøm ved, at to kulbørster skaber mekanisk kontakt til kontakter på en rotor, der via en spole er forbundet til en magnet. Over tid bliver kullet i motoren slidt, hvilket betyder at motoren ikke holder så længe som en kulfri motor.

Hvad koster 1 liter flybrændstof?

I skrivende stund koster en liter jetfuel 3,27 kr. Og de fly, der passerer ud over vores landegrænse, betaler ikke en øre i moms.

Hvor mange liter benzin er der i et fly?

Så meget fuel bruger de forskellige SAS-fly
FlytypeAntalBrændstofforbrug per sæde
Airbus A320100,029 liter/km
Airbus A32180,029 liter/km
Boeing 737-40010,034 liter/km
Boeing 737-50030,039 liter/km
5. sep. 2013

Hvor meget brændstof bruger et jetfly?

Så som konklusion vil private jetfly brænde alt fra 50 liter brændstof i timen, helt op til 626 liter i timen.

Hvad består en motor af?

En elmotor omdanner elektrisk energi til mekanisk energi og består af forskellige komponenter. En elmotor har en stationær del – statoren, og en roterende del – rotoren. Statoren består af laminerede stålplader med spalter på den indvendige diameter.

Er et batteri magnetisk?

Q: Sker der noget ved at opbevare batterier sammen med magneter? A: Ja, batteriet kan pol-vende, så det er ikke nogen god ide.

Hvilke tre apparater indeholder en elektromotor?

Selvom anordningerne kun blev benyttet til ikke-praktiske formål, demonstrerede Jedlik i 1828 den første anordning, som indeholdt de tre hovedkomponenter i praktiske jævnstrømsdrevne elektromotorer: statoren, rotoren og kommutatoren.

Hvor mange spoler er der i en motor?

Viklingerne i statoren kan være fordoblede (6 stk.), tredoblede (9) og firdoblede (12), og statorfeltet roterer med hhv. 1.500, 1.0 omdrejninger/min.. Nogle motorer er lavet, så tilslutningen af viklingerne kan omkobles under drift, så de kan køre med forskellige hastigheder.

Hvordan fungere en jævnstrøms elmotor?

DC-motoren sender strømmen ind i ankeret, der principielt består af en spole som normalt er viklet på et anker af jern for at øge magnetismen. ... Strømmen sendes ind i ankeret via to kommuntatorer, der hele tiden sørger for at strømmen løber den rigtige vej i spolen, så magnetfeltet trækker i den rigtige retning.

Hvad koster en liter jetfuel?

I skrivende stund koster en liter jetfuel 3,27 kr.