Table of Contents:

 1. Hvad betyder ∪?
 2. Hvad betyder ≈?
 3. Hvad betyder stort ri matematik?
 4. Hvad er symbolsprog matematik?
 5. Hvad er et lighedstegn?
 6. Hvad betyder fællesmængde?
 7. Hvad er ørebeløb?
 8. Hvad står stort G for i matematik?
 9. Hvad betyder Bølgestreg?
 10. Hvad betyder matematiske symboler?
 11. Hvad betyder et lighedstegn med en streg igennem?
 12. Er det samme som tegn?
 13. Hvordan finder man udfaldsrummet?
 14. Hvad er en komplementær hændelse?

Hvad betyder ∪?

— X Y er foreningsmængden af mængderne X og Y .

Hvad betyder ≈?

Approksimation. I matematikken har man også en dobbelt tilde, der faktisk er et bølget lighedstegn. Dette betyder approksimation. For eksempel kan man skrive π 3,14 i betydningen at pi er cirka lig 3,14.

Hvad betyder stort ri matematik?

De reelle tal kan repræsenteres ved punkterne på en ret linje, tallinjen. Alle hele tal og alle brøker (rationale tal) er reelle tal, da de ligger et eller andet sted på den reelle tallinje.

Hvad er symbolsprog matematik?

Når man skriver SRO eller SRP, og et af fagene eksempelvis er matematik, så vil en del af besvarelsen bestå af formler eller matematiske sætninger. Det kalder vi symbolsprog. Her er det normalt at skrive formler på en linje for sig selv med en tom linje lige over og under formlen.

Hvad er et lighedstegn?

Lighedstegn ( = ) er et centralt tegn inden for især matematik og mere sjældent i sprogbrug, som angiver at de to udtryk på hver side af tegnet, har samme værdi eller betydning.

Hvad betyder fællesmængde?

Fællesmængden A∩B for to mængder A og B består af de elementer, der tilhører begge mængder, foreningsmængden (eller unionsmængden) A∪B af de elementer, der tilhører mindst en af mængderne, og differensmængden eller mængdedifferensen B∖A af de elementer, der tilhører B, men ikke A.

Hvad er ørebeløb?

Skal man fx købe 12 varer, hvis pris alle ender på ørebeløbet 95, vil summen blive på ørebeløbet 40. Man kan enten vælge at betale elektronisk, dvs. hvad varerne koster, eller kontant og miste 10 øre på oprundingen.

Hvad står stort G for i matematik?

Konjunktioner eller „bindeord“ forekommer i matematik på præcis samme måde som i andre sprog.

Hvad betyder Bølgestreg?

〰︎Betydning og Beskrivelse Det er et symbol, der bruges til at angive ændring af emne eller tone, fortsættelse af lyd osv. Det vil også blive brugt som "~". Relateret til det er bindestreger, bølgede linjer.

Hvad betyder matematiske symboler?

Matematiske symboler er de særlige tegn, der anvendes i matematik. Et matematisk udtryk kan i princippet udtrykkes udelukkende i ord, men et adækvat valg af symboler er pladsbesparende og ofte befordrende for tanken.

Hvad betyder et lighedstegn med en streg igennem?

>-tegnet benyttes i matematikken til at angive, at noget er større end noget andet. Fx angiver x > 3, at x er større end tre. En variant af tegnet – ≥ – angiver, at noget er større end eller lig med noget andet.

Er det samme som tegn?

Lighedstegn ( = ) er et centralt tegn inden for især matematik og mere sjældent i sprogbrug, som angiver at de to udtryk på hver side af tegnet, har samme værdi eller betydning.

Hvordan finder man udfaldsrummet?

Et udfald tilhører det vi kalder for et udfaldsrum U. Et udfaldsrum består af de mulige udfald der kan forekomme. Betragter vi et terningekast består udfaldsrummet U af seks forskellige udfald, da der chance for at slå seks forskellige ting. Udfaldsrummet betegnes med U imens de tilhørende udfald betegnes ui.

Hvad er en komplementær hændelse?

Komplementære hændelser Lad A og B være to hændelser. Hændelsen A kaldes komplementær til hændelsen B , hvis A indeholder allle de udfald som ikke er i B . Ud fra definition 3 er det klart at hvis A er komplementær til B så er B også komplementær til A .