Table of Contents:

 1. Hvilken Engel meddeler Maria Jesu fødsel?
 2. Hvad hedder Jomfru Marias mor?
 3. Hvor blev Jomfru Maria gravid?
 4. Hvem gav ordre til folketælling?
 5. Hvor gammel var Jomfru Maria når hun fødte Jesus?
 6. Hvad er myrra?
 7. Hvad betyder mit navn Maria?
 8. Hvorfor rejste Josef og Maria fra Nazaret til Betlehem mens Maria var højgravid?
 9. Hvad skete der med Maria Josef og Jesusbarnet efter fødslen i Betlehem?
 10. Hvem sagde at Josef og Maria skulle tage til Betlehem?
 11. Hvad hed disciplen som fornægtede Jesus 3 gange før hanen galede?

Hvilken Engel meddeler Maria Jesu fødsel?

Marias lovsang er gengivet i Lukasevangeliet....
Jomfru Maria
Født1. århundrede f.v.t. Sepphoris, Israel, Jerusalem, Israel, Nazareth, Israel, Betlehem, Palæstina
Død1. århundrede
GravstedJomfru Marias grav
FarJoakim

Hvad hedder Jomfru Marias mor?

Sankt AnnaJomfru Maria / MorSankt Anna var ifølge traditionen Jomfru Marias moder. I kristen tradition har hun dermed en særlig rolle, som Marias opdrager og som mormor til Jesus Kristus. Dette er særligt betydningsfuldt i de kirkesamfund, som praktiserer helgendyrkelse. Hverken Anna eller hendes mand Joachim er nævnt i Det nye testamente. Wikipedia

Hvor blev Jomfru Maria gravid?

Ifølge evangelisterne Matthæus og Lukas var Maria blevet gravid ved Helligånden, og derfor jomfru da hun fødte Jesus. Hos Johannes omtales Josef derimod som far til Jesus. Forskerne mener, at evangelisterne havde en stærk interesse i at udbrede læren om jomfrufødsel, fordi den gjorde Jesus mere salgbar blandt romerne.

Hvem gav ordre til folketælling?

Folketællinger eller mandtal kendes meget langt tilbage i tiden som i Bibelen: Lukas 2, 1-5: Og det skete i de dage, at der udgik en befaling fra Kejser Augustus om at holde folketælling i hele verden. Det var den første folketælling, mens Kvirinius var statholder i Syrien.

Hvor gammel var Jomfru Maria når hun fødte Jesus?

Hos Lukas, hvis skildring er den mest kendte, besøger en engel Maria, som ifølge historikere må have været 13-15 år gammel. Hun accepterer at blive mor til Guds søn og tager derefter ud til sin gravide slægtning Elisabeth, som senere bliver mor til en anden vigtig person i Det Nye Testamente, nemlig Johannes Døberen.

Hvad er myrra?

Myrra er et stof, der stammer fra myrratræet, Commiphora abyssinica, der vokser i Østafrika, især Somalia, og i Arabien. Fra barken udskiller træet et gulligt gummisekret, som uden på barken tørrer ind til rødbrune sprøde korn og klumper.

Hvad betyder mit navn Maria?

Navnet Maria er et bibelsk navn og navnet på Jesus' mor. Navnet Maria er den græske form af det hebraiske navn Miriam, som betyder “den skønne”, “den stærke” eller “ønskebarnet”. Navnet er meget udbredt i hele den vestlige verden, men findes i kulturer verden over.

Hvorfor rejste Josef og Maria fra Nazaret til Betlehem mens Maria var højgravid?

Josef og Maria havde nemlig slet ingen grund til at rejse til byen. Ifølge Juleevangeliet rejste den gravide Jomfru Maria og hendes trolovede, Josef, fra deres hjem i Nazaret til Betlehem for at lade sig tælle i kejser Augustus' folkeoptælling. Da parret endelig nåede frem, fødte hun Jesus og lagde ham i en krybbe.

Hvad skete der med Maria Josef og Jesusbarnet efter fødslen i Betlehem?

De tog ind til Betlehem, og de fandt den lille familie i stalden. Hyrderne fortalte Josef og Maria, hvad englen havde sagt til dem. Maria gemte englens ord i sit hjerte. Hyrderne tog tilbage til marken, og der bad de til Gud og takkede ham for at have sendt folket en frelser.

Hvem sagde at Josef og Maria skulle tage til Betlehem?

Herodes ønskede at være den eneste konge. Han sagde til sine soldater, at de skulle dræbe alle små drenge i Betlehem og omegn. En engel sagde til Josef, at han skulle tage Maria og Jesus med til Egypten, et land langt væk fra Betlehem.

Hvad hed disciplen som fornægtede Jesus 3 gange før hanen galede?

Jesus forudsagde for Peter ved det sidste måltid, at han i den samme nat ville fornægte ham tre gange. Dette afviste han som alle andre disciple (Mark 14,27-31 par.): Om jeg så skal dø sammen med dig, vil jeg aldrig fornægte dig. Det samme sagde også alle de andre.