Table of Contents:

 1. Hvad kan der ske hvis batterier brændes af?
 2. Kan batterier brænde?
 3. Er batterier Farligt affald?
 4. Hvor ender batterierne?
 5. Hvorfor forurener batterier?
 6. Kan stoffer fra batterier forurene grundvandet?
 7. Hvilke tungmetaller finder man i batterier?
 8. Kan stoffer fra batterier kan forurene grundvandet?
 9. Kan batterier gå i brand?
 10. Hvad må der komme i Miljøkassen?
 11. Hvad sker der med elektronikaffald?
 12. Hvad er elbilens batteri lavet af?
 13. Kan man få penge for gamle bilbatterier?

Hvad kan der ske hvis batterier brændes af?

Batterier er farligt affald, der indeholder miljøskadelige tungmetaller som fx kviksølv, cadmium, nikkel og bly. Hvis batterierne ender på forbrændingsanlægget, kan nogle af tungmetallerne blive frigjort til luften gennem røgen, når de bliver brændt.

Kan batterier brænde?

Hvis spændingen eller temperaturen stiger i et batteri, kan det betyde, at batteriet begynder at brænde. Risikoen er relativt lille, men det sker, at lithium-ion batterier brænder og forårsager store skader. Jo flere batterier der er i samfundet, jo større er risikoen.

Er batterier Farligt affald?

Batterier kan indeholde giftige stoffer som fx bly, kviksølv eller cadmium, der forurener miljøet. De fleste indeholder desuden sjældne eller værdifulde stoffer, som kan genanvendes. Du må derfor ikke smide batterier ud med almindeligt affald. I stedet skal du aflevere dine brugte batterier.

Hvor ender batterierne?

Batterier skal afleveres i en genbrugsbeholder til batterier og må ikke smides ud i skraldespanden....Tips om batterier
 • Saml dine batterier sammen og aflevér dem til genbrug.
 • Er batterier defekte/skadet bør du ikke vente med at aflevere dem til genbrug.

Hvorfor forurener batterier?

Det er især fremstillingen af elbilens batteri, som belaster miljøet, da der skal bruges store mængder energi til at producere litium, kobolt og mangan, der bruges i bilbatteriet. Ifølge forskerne skaber det et udslip på mellem 11 og 15 ton CO2 ved produktionen af et bilbatteri til en Tesla Model 3.

Kan stoffer fra batterier forurene grundvandet?

Cadmium er et metal, der findes naturligt i jorden. Jordforurening med uorganiske cadmiumforbindelser sker bl. a. ved fremstilling af batterier og elektroniske komponenter.

Hvilke tungmetaller finder man i batterier?

Engangsbatterier kan indeholde begrænsede mængder af miljøskadelige tungmetaller som for eksempel bly, kviksølv, kadmium og nikkel. Genopladelige batterier indeholder generelt små mængder af de miljøskadelige tungmetaller såsom arsenik, kviksølv, kadmium og bly.

Kan stoffer fra batterier kan forurene grundvandet?

Cadmium er et metal, der findes naturligt i jorden. Jordforurening med uorganiske cadmiumforbindelser sker bl. a. ved fremstilling af batterier og elektroniske komponenter.

Kan batterier gå i brand?

Uden for det sikre område kan batteriet under uheldige omstændigheder bryde i brand. Li-Ion kan opbevares (lagres) ved lave temperaturer med minimal degradering. Batteriet skal dog varmes op til normal temperatur igen inden brug. Det kan være farligt at opbevare Li-Ion batterier i længere tid uden tilsyn og ladning.

Hvad må der komme i Miljøkassen?

Hvad må du putte i miljøkassen? I kassen kan du komme små bøtter og flasker med farligt affald, batterier (i en pose), elsparepærer, småt elektronikaffald mv. Affaldet skal være forsvarligt emballeret.

Hvad sker der med elektronikaffald?

Når produkterne er blevet afleveret på genbrugspladsen, til storskrald eller hos forhandleren, bliver de kørt til specielle behandlingsanlæg, hvor elektronikken bliver skilt ad. Mange af materialerne kan genbruges, idet elektronik indeholder en lang række metaller, som kan omsmeltes og bruges i nye elektronikprodukter.

Hvad er elbilens batteri lavet af?

Elbilens batteri
 • Er ofte et lithium-ion-batteri. ...
 • Udtjente batterier kan bruges til stationær oplagring i eksempelvis vindmøller eller solcelleenergi til mindre huse.
 • Indeholder ofte også diverse metaller f. ...
 • Disse materialer kan genbuges til at producere nye batterier.

Kan man få penge for gamle bilbatterier?

Genbrugspladsen er landets eneste, der betaler for alle former for genbrugeligt affald som jern og metal, gamle batterier og pap og papir. Bag konceptet står genvindingsvirksomheden Stena Recycling, der opfordrer både private og erhvervsdrivende til at aflevere alt deres genbrugelige affald.