Table of Contents:

 1. Hvor meget motion anbefaler Sundhedsstyrelsen?
 2. Hvilke følgesygdomme kan opstå ved mangel på motion?
 3. Hvordan er man fysisk sund?
 4. Hvornår er man inaktiv?
 5. Hvad er fysisk anstrengende motion?
 6. Hvor meget motion om ugen?
 7. Hvorfor er fysisk aktivitet træning relevant set ud fra et sundhedsmæssigt synpunkt?
 8. Hvordan opstår en livsstilssygdom?
 9. Hvornår er man et sundt menneske?
 10. Hvornår er man normal aktiv?
 11. Hvad er en aktivitet?
 12. Hvad fremmer fysisk aktivitet?
 13. Hvor langt skal ældre gå om dagen?
 14. Hvad er normalt aktivitetsniveau?
 15. Hvorfor er det vigtigt at være fysisk aktiv?

Hvor meget motion anbefaler Sundhedsstyrelsen?

Sundhedsstyrelsen anbefaler At voksne er aktive mindst 30 minutter om dagen med moderat til høj intensitet. Derudover bør du også to gange om ugen øge og vedligeholde din kondition, muskelstyrke og knoglestyrke. Her skal træningen være af høj intensitet og vare 20-30 minutter.

Hvilke følgesygdomme kan opstå ved mangel på motion?

Det gælder mange af de ovennævnte sygdomme - herunder type 2-diabetes, hjertekarsygdomme, visse former for kræft, sygdomme i muskler og led, luftvejssygdomme, psykiske lidelser og overvægt.

Hvordan er man fysisk sund?

Det er nok heller ikke nogen hemmelighed, at det er godt for din fysiske sundhed, at du regelmæssigt er fysisk aktiv. Det er meget individuelt, hvad man har tid til af idræt og motion i sin hverdag, men Sundhedsstyrelsen anbefaler, at voksne mellem 18 og 64 år er fysiske aktive mindst 30 minutter om dagen.

Hvornår er man inaktiv?

Det dækker over en hverdag, hvor man næsten ikke bevæger sig. Det vil sige, at man er fysisk inaktiv, hvis man ikke laver nogen former for hverken struktureret eller ustruktureret fysisk aktivitet. I visse sammenhænge har man mere præcist defineret fysisk inaktivitet som mindre end 2,5 times fysisk aktivitet pr. uge.

Hvad er fysisk anstrengende motion?

Høj intensitet betyder, at pulsen stiger, så du føler dig forpustet og har svært ved at føre en samtale. Eksempler på fysisk aktivitet af høj intensitet kan være svømning, løb, spinning, styrketræning og boldspil m.m.

Hvor meget motion om ugen?

Mindst to gange om ugen (mindst 20 minutter pr. gang) bør den fysiske aktivitet man dyrker, være med høj intensitet. Det vil sige, at man skal være så forpustet, at man ikke eller kun vanskeligt kan føre en længere samtale. Dette sikrer, at man vedligeholder og forbedrer sin kondition, muskel- og knoglestyrke.

Hvorfor er fysisk aktivitet træning relevant set ud fra et sundhedsmæssigt synpunkt?

Fysisk aktivitet forlænger livet, gør risikoen for sygdomme mindre og har en betydelig forebyggende effekt på for tidlig død. Sygdomme, hvor vi ved at fysisk aktivitet har en forebyggende effekt, er hjerte-kar-sygdomme, type-2 diabetes, metabolisk syndrom og tyktarmskræft.

Hvordan opstår en livsstilssygdom?

Faktorer i kosten, livsstilen, det ydre miljø og måden vi lever på, påvirker vores risiko for at udvikle sygdommene. Det ser ud til, at manglende fysisk aktivitet, rygning, overdrevet indtag af alkohol, usund kost, overvægt og stress er centrale medvirkende årsager til at få livsstilssygdomme senere i livet.

Hvornår er man et sundt menneske?

"Sundhed er en tilstand af fuldstændig fysisk, psykisk og socialt velvære, og ikke blot fravær af sygdom, smerter eller andre skavanker." Endvidere siger WHO, at sundhed er: "En ressource i hverdagen, ikke målsætningen i livet.

Hvornår er man normal aktiv?

Du har enten et job, hvor du står eller går i løbet af dagen eller du cykler til og fra job, dyrker motion 1-2 gange om ugen eller er aktiv med almindeligt husholdningsarbejde (rengøring, indkøb, madlavning osv). Hvis du både har et aktivt job og fritid, så skal du overveje om du ligger på "Moderat" i stedet.

Hvad er en aktivitet?

Begrebet aktivitet bruges i hverdagssproget i mange forskellige sammenhænge. Det kan forstås som daglige handlinger i hjemmet, på arbejdspladsen eller i fritiden. Eller det kan være bestemte aktiviteter, man udfører for at nå et bestemt mål.

Hvad fremmer fysisk aktivitet?

Regelmæssig fysisk aktivitet forbedrer din sundhed, giver velvære og kan øge din livskvalitet. Regelmæssig fysisk aktivitet er med til at forebygge livsstilssygdomme såsom hjerte-kar sygdomme og type 2-diabetes. Fysisk aktivitet er en effektiv behandling mod mange kroniske sygdomme.

Hvor langt skal ældre gå om dagen?

Ældre bør være fysisk aktive mindst en halv time hver dag. Det behøver ikke være sammenhængende fysisk aktivitet man dyrker – 2 x 15 minutters fysisk aktivitet pr. dag er lige så godt som 1 x 30 minutter. Dog bør perioderne med fysisk aktivitet vare minimum 10 minutter.

Hvad er normalt aktivitetsniveau?

Mindst to gange om ugen (mindst 20 minutter pr. gang) bør den fysiske aktivitet man dyrker, være med høj intensitet. Det vil sige, at man skal være så forpustet, at man ikke eller kun vanskeligt kan føre en længere samtale. Dette sikrer, at man vedligeholder og forbedrer sin kondition, muskel- og knoglestyrke.

Hvorfor er det vigtigt at være fysisk aktiv?

Regelmæssig fysisk aktivitet forbedrer din sundhed, giver velvære og kan øge din livskvalitet. Regelmæssig fysisk aktivitet er med til at forebygge livsstilssygdomme såsom hjerte-kar sygdomme og type 2-diabetes. Fysisk aktivitet er en effektiv behandling mod mange kroniske sygdomme.