Table of Contents:

 1. Hvad er byggebranchen?
 2. Hvordan går det i byggebranchen?
 3. Hvilken betydning vil det have for fremtidens byggeri?
 4. Hvor meget CO2 udleder byggebranchen?
 5. Hvad er et anlægsarbejder?
 6. Hvor stor er byggebranchen?
 7. Hvor mange nye huse blev der bygget i 2020?
 8. Hvor meget bygges der i Danmark?
 9. Hvordan de materialer vi bruger i byggeriet har ændret sig?
 10. Hvilke råstoffer kommer vi til at mangle i fremtiden?
 11. Hvor mange procent af den globale CO2-udledning står byggeriet for?
 12. Er 12 kg CO2 ækv m2 pr år bæredygtigt?
 13. Hvor meget CO2 udleder beton?
 14. Hvad er bygge og anlægsarbejder?
 15. Hvornår er et byggeri påbegyndt?

Hvad er byggebranchen?

Bygge- og anlægsvirksomhed (i Danmark også kaldet byggeriet eller byggebranchen) er betegnelsen for den del af erhvervslivet, som er beskæftiget med at opføre, ombygge eller reparere bygværker eller anlægsarbejder af enhver art og størrelse, såsom bygninger og huse, veje og jernbaner, broer og tunneler, havne og ...

Hvordan går det i byggebranchen?

Byggeriet bevæger sig baglæns i 2020 Dansk Byggeris nye konjunkturanalyse viser, at beskæftigelsen i bygge- og anlægsbranchen falder med ca. 1.000 personer næste år. Det er både manglen på vejprojekter og nedgang i boligbyggeriet, der bidrager til den konklusion.

Hvilken betydning vil det have for fremtidens byggeri?

Robuste bygninger er vigtige, så fremtidens bygninger kan stå i mange hundrede år. Modul- og elementbyggeri skal fremmes, så bygningerne nemt kan skilles ad efter endt levetid og bruges på ny. Bygningerne skal sikre et godt indeklima- og komfortniveau.

Hvor meget CO2 udleder byggebranchen?

Bygninger, broer og veje står for 30 % af Danmarks CO2-udledning. Det kommer fra bygningernes energi- forbrug, byggeprocessen i forbindelse med nybyggeri eller renovering og produktionen af byggematerialer Bygge- og anlægsbranchens aktører indgår i alle disse faser og har derfor en nøglerolle i den grønne omstilling .

Hvad er et anlægsarbejder?

Anlægsarbejde er populært sagt byggearbejde, der foregår i terrænet - på jorden eller i jorden. Kloakfolk, dræningsarbejdere og tunnelarbejdere arbejder i og under jorden, brolæggere og vejasfaltører laver overflader oven på jorden.

Hvor stor er byggebranchen?

Byggebeskæftigelsen var i fjerde kvartal 20.800 personer, hvilket er en stigning på 1 pct. i forhold til niveauet fra tredje kvartal på 186.800 personer.

Hvor mange nye huse blev der bygget i 2020?

I 2020 blev der påbegyndt omkring 36.000 nye boliger. Til sammenligning blev der i 2013 kun påbegyndt omkring 12.000 boliger. - Der er ret opsigtsvækkende, at vi bygger så mange nye boliger. Byggetrangen er i høj grad drevet af en kraftig befolkningstilvækst i de større byer.

Hvor meget bygges der i Danmark?

1. januar 2021 viser, at der samlet var 531 mio. m2 opvarmet bygningsareal i Danmark, en stigning på 4,5 mio.

Hvordan de materialer vi bruger i byggeriet har ændret sig?

I byggeriet anvendes ikke kun byggematerialer lavet af mineralske råstoffer, men byggematerialer som tegl og beton har haft stor betydning for den danske byggeskik gennem tiderne. Den samlede råstofindvinding og bygge- og anlægsak- tivitet afhænger af konjunkturerne i samfundet.

Hvilke råstoffer kommer vi til at mangle i fremtiden?

- Det primære formål med publikationen er at bringe fakta ind i debatten om råstofmangel i byggeriet og give en nuanceret fremstilling af emnet suppleret med en række nøgletal, fortæller Katrine Hauge Smith. De råstoffer, som publikationen diskuterer, er mineralske råstoffer i form af sand, grus, ler og kalk i Danmark.

Hvor mange procent af den globale CO2-udledning står byggeriet for?

Ifølge FN's Miljøorganisation tegner byggebranchen sig for næsten 40% af de samlede CO2-udledninger globalt, hvilket gør byggeindustrien til en af de største bidragydere til drivhuseffekten.

Er 12 kg CO2 ækv m2 pr år bæredygtigt?

Den såkaldte” National strategi for bæredygtigt byggeri” sætter krav om maks 12 kg CO2-ækv/m2/år for bygninger over 1000 m2 fra 2023.

Hvor meget CO2 udleder beton?

Desværre bidrager beton til CO2-udledningen. Derfor er der også brug for beton, der har en lavere klimapåvirkning. Det er især cementforbruget i beton, der har betydning for betonens klimaaftryk. Cirka 90 % af betonens samlede CO2-aftryk kommer således fra fremstillingen af cement til beton.

Hvad er bygge og anlægsarbejder?

Udførelse af eller projektering og udførelse af bygge- og anlægsarbejder, hvor et bygge- og anlægsarbejde defineres som resultatet af et sæt bygge- og anlægsaktiviteter bestemt til i sig selv at udfylde en økonomisk eller teknisk funktion, fx opførelse af bygning, nedrivning af bygning og anlæg af veje.

Hvornår er et byggeri påbegyndt?

I henhold til forarbejderne til loven samt praksis anses påbegyndelsestidspunktet for nyt byggeri for at være tidspunktet for påbegyndelse af støbning af fundament. Støbningen af fundamentet skal således være påbegyndt før 1. januar 2011, for at den pågældende faste ejendom kan være omfattet af momsfritagelsen.