Table of Contents:

  1. Hvad går relativitetsteorien ud på?
  2. Kan man definere tid?
  3. Hvordan kan man måle tid?
  4. Hvordan kan vi forstå tid?
  5. Hvad betyder Q værdi?

Hvad går relativitetsteorien ud på?

Albert Einsteins relativitetsteori viser, at lys har en konstant hastighed, og derfor påvirker det også vores forståelse af tid. Tiden er relativ, og at vi opfatter tiden forskelligt kaldes tidsudvidelse. Her er en illustration af eksemplet på tidsudvidelse inden for den generelle specielle relativitetsteori.

Kan man definere tid?

Tid er et abstrakt begreb, som i den lineære tidsforståelse oftest bruges om hændelsers konstante bevægelse fra fortid til nutid og fremtid. Tiden måles i år, måneder, uger, dage, timer, minutter og sekunder. Tiden kan også være intervallet mellem to hændelser.

Hvordan kan man måle tid?

Den mest almindelige måde at måle tid på er med et ur. Det kan både være med et armbåndsur, en mobiltelefon, et stopur eller noget helt andet. Men ure har ikke altid set ud som de gør i dag.

Hvordan kan vi forstå tid?

Den tid varierer fra objekt til objekt, afhængigt af hvor hurtigt de bevæger sig i forhold til deres omgivelser, hvilket er beskrevet i Einsteins relativitetsteori. Tiden går f. eks. langsommere for en person, der rejser ud gennem rummet med en hastighed tæt på lysets, end den gør for mennesker på Jorden.

Hvad betyder Q værdi?

Q-værdi, i kernefysikken energiudviklingen ved en kerneproces, fx et radioaktivt henfald eller en kernereaktion. Q-værdien er forskellen mellem begyndelsestilstandens og sluttilstandens energi og måles i MeV.