Table of Contents:

 1. Hvad gjorde den katolske kirke for at standse protestanterne?
 2. Hvem var fortaler for Luther i Danmark?
 3. Hvordan ændrede reformationen Danmark?
 4. Hvordan mente Luther at Gud skulle opfattes?
 5. Hvad var et afladsbrev?
 6. Hvilke forskelle og ligheder er der mellem katolske og den protestantiske kristendom?
 7. Hvad hedder de hellige skrifter i protestantismen deler vi dem med andre trosretninger?
 8. Hvem ledte gennemførelsen af reformationen i Danmark?
 9. Hvad var han kendt for Martin Luther King?
 10. Hvilke ændringer medførte reformationen i Danmark?
 11. Hvordan satte Luther sit præg på den nye kirke?
 12. Hvornår kom afladsbrev?

Hvad gjorde den katolske kirke for at standse protestanterne?

Kirken blev også kaldt den protestantiske kirke, fordi forskellige tyske fyrster protesterede over pavens beslutning om at smide Martin Luther ud af den katolske kirke. De samme tyske fyrster besluttede sig for at bruge Luthers kritik af den katolske kirke til at sætte en stopper for kirkens kontrol over deres områder.

Hvem var fortaler for Luther i Danmark?

I Danmark blev Poul Helgesen fortaler for den reform-katolske bevægelse og han kom som professor til at påvirke mange af de personer som senere gennemførte den lutherske lære i Danmark.

Hvordan ændrede reformationen Danmark?

Reformationen blev officielt indført i Danmark med recessen af 30. Reformationen medførte et brud med den katolske kirke og dannelsen af en ny protestantisk kirke, der byggede på den tyske reformator Martin Luthers teologi. ... Kirken og samfundet var nu ikke længere bundet til paven i Rom.

Hvordan mente Luther at Gud skulle opfattes?

Luthers overbevisning var, at frelsen skyldes troen alene; men troen er ikke menneskets egen præstation, men en nådegave fra Gud. Menneskets sola fide (troen alene) genspejler Guds sola gratia (nåden alene).

Hvad var et afladsbrev?

I middelalderen blev det muligt at betale sig fra sin straf i Skærsilden. Havde man penge nok, kunne man købe et afladsbrev, der gav køberen syndsforladelse uden selv at skulle gøre det godt igen for sine synder. Jo større en synd man havde begået, jo mere kostede det.

Hvilke forskelle og ligheder er der mellem katolske og den protestantiske kristendom?

I den protestantiske kirke dyrker man ikke helgener, men kun Jesus og Gud. Katolikkerne derimod går meget op i at dyrke helgener - især Jomfru Maria. Man beder til dem og fejrer deres festdage. Faktisk fungerer helgenerne som et mellemled mellem mennesket og Gud.

Hvad hedder de hellige skrifter i protestantismen deler vi dem med andre trosretninger?

Bibelen indeholder skrifter af vidt forskellige genrer som jura, poesi, historie og profeti. Bibelens bøger inddeles i protestantisk tradition i to testamenter, 66 bøger, 1.189 kapitler og 31.173 vers.

Hvem ledte gennemførelsen af reformationen i Danmark?

Det blev hertug Christian, som til sidst trak sig sejrrigt ud af borgerkrigen, og under kongenavnet Christian 3. (født 1503, regent ) gennemførte han med Recessen af 30. oktober 1536 en luthersk reformation i Danmark-Norge.

Hvad var han kendt for Martin Luther King?

Martin Luther King var med til at ændre den amerikanske historie og betalte for det med sit liv. I over ti år stod han i spidsen for den folkebevægelse, der kæmpede for borgerrettigheder og stemmeret til USA's afroamerikanske borgere.

Hvilke ændringer medførte reformationen i Danmark?

Reformationen medførte, at kirkens politiske magt blev meget mindre. Kongen tog kirkens gods og jord, som udgjorde omkring en tredjedel af landets dyrkede areal. Han nedlagde klostrene, og nu var det staten, der måtte tage sig af de syge og fattige. Det havde munke og nonner i klostrene hidtil gjort.

Hvordan satte Luther sit præg på den nye kirke?

Den 31. oktober 1517 var formodentlig den dato, hvor Luther satte reformationen i gang ved at slå 95 teser op på en kirkedør i den tyske by Wittenberg, og jubilæet markeres i Danmark og andre lande med foredrag, teater, gudstjenester, debatmøder og meget andet.

Hvornår kom afladsbrev?

Det tidligste afladsbrev, der kendes fra Danmark er fra 1197. Afladshandel afskaffedes med reformationen i Danmark og store dele af Europa, da den Protestantiske Kirke ikke accepterer den. Aflad og afladshandel fremhæves ofte som et særligt kendetegn for middelalderen. Aflad var oprindeligt en eftergivelse af synd.