Table of Contents:

  1. Hvad var Frankerriget?
  2. Hvor stammer frankerne fra?
  3. Hvorfor var frankerne interesseret i det danske område?
  4. Hvilke folkeslag levede i Frankrig?
  5. Hvem opdagede Frankrig?
  6. Hvordan søgte Karl den Store at sikre sin magt?
  7. Hvad kaldes de franske revolutionære?
  8. Hvad skete der i Frankrig i 1800 tallet?
  9. Hvilke problemer havde Frankrig i 1815?

Hvad var Frankerriget?

Frankerriget var et kongerige i den tidlige Middelalder. Det eksisterede fra det 5. til det 9. århundrede, og det har fået navn efter frankerne, der egentlig var flere stammer, som havde søgt tilflugt i Gallien.

Hvor stammer frankerne fra?

Frankere, fællesbetegnelse for en række germanske stammer, som formentlig altid har haft hjemsted ved Nedre Rhin. ... alle de frankiske stammer under sig, og han påbegyndte den erobring af Gallien, der senere skulle ende med, at de kom til at beherske hele det nuværende Frankrig.

Hvorfor var frankerne interesseret i det danske område?

Frankerne gav Harald et tilflugtssted i Rustringen vest for Wesers munding, „til hvilket han om nødvendigheden skulle kræve det kunne søge tilflugt med sit løsøre”. Man forstår heraf at frankerne ikke havde større tiltro til at Harald kunne overleve ret længe som konge af Danmark.

Hvilke folkeslag levede i Frankrig?

Den keltiske folkegruppe gallerne begyndte at befolke området, som blev kendt som Gallien omkring år 1000 f.Kr. Man ved mere om gallerne end om andre tilsvarende folkeslag; man har en mængde fund af våben, smykker og redskaber fra denne epoke.

Hvem opdagede Frankrig?

Frankerne stoppede arabiske hæres fremmarch i Europa i 731, og frankerne fik efterhånden magten i store dele af Nederlandene og Tyskland. I 843 blev det frankiske kejserrige delt i en østlig, en vestlig og en central del. Den østlige del var begyndelsen på Tyskland; den vestlige del blev til Frankrig.

Hvordan søgte Karl den Store at sikre sin magt?

Han opnåede aldrig at samle alle dele af det gamle rige, for angelsakserne og vikingerne sad hårdt på England, og maurerne havde erobret Spanien næsten op til Pyrenæerne. Indenrigspolitisk søgte Karl at styrke statsmagten, men opgav aldrig ideen om landet som et arverige, der kunne opdeles efter forgodtbefindende.

Hvad kaldes de franske revolutionære?

· Perioden fra 17 betegnes som revolutionens moderate fase. Monarkiet blev begrænset og siden afskaffet, og der blev gennemført en lang række reformer. · Perioden fra 17 betegnes som revolutionens radikale fase præget af indre splittelse og krig kulminerende med 'terrorregimet' i .

Hvad skete der i Frankrig i 1800 tallet?

Så kom Napoleon til magten og blev kejser af Frankrig. Han førte flere krige mod andre europæiske magter. Under en ny revolution i 1870 blev monarkiet endeligt afskaffet. Frankrig koloniserede store dele af Afrika og spredte kristendommen og det franske sprog i kolonierne.

Hvilke problemer havde Frankrig i 1815?

Den Franske Revolution Mod slutningen af det 18. århundrede havde statens overambitiøse militære eventyr ført til store økonomiske problemer. De store samfundsmæssige uligheder førte til omfattende social uro pga adelen og gejstlighedens store privilegier på bekostning af borgerne og bønderne.