Table of Contents:

 1. Hvad går Baseparringsreglen ud på?
 2. Hvordan aflæses DNA?
 3. Hvor mange baser findes i det MRNA molekyle der overfører koden fra DNA transskriberes )?
 4. Hvad står N for i DNA?
 5. Hvad er sammenhængen mellem DNA gener og kromosomer?
 6. Hvad består baserne af og hvordan binder de sig til hinanden?
 7. Hvad er DNA og gener?
 8. Hvilke bindinger er der i DNA?
 9. Hvilken base findes ikke i mRNA?
 10. Hvordan foregår translation?
 11. Hvad vil det sige at DNA er en Dobbelthelix?
 12. Hvad er n holdig base?
 13. Er DNA og kromosomer det samme?
 14. Hvad er forskellen på DNA og kromosomer?
 15. Hvordan er et DNA opbygget?

Hvad går Baseparringsreglen ud på?

Baseparringsreglen går ud på, at baserne kan "parres" to og to. Det er kun Guanin og Cytosin (med 3 brintbindinger), og Thymin og Adenin (2 brintbindinger) der kan binde sig til hinanden. Brint/Hydrogen holder baserne sammen.

Hvordan aflæses DNA?

DNA i den normale dobbeltspiralformede struktur. De to modsatrettede strenge løber parallelt og holdes sammen af svage brintbindinger mellem baserne. Som hovedregel gælder det, at guanin (G, lilla) altid danner par (baseparrer) med cytosin (C, blå) og adenin (A, grøn) med thymin (T, rød).

Hvor mange baser findes i det MRNA molekyle der overfører koden fra DNA transskriberes )?

Dna-koder består af 3 baser – Alt om dna – etikoglivetgym.dk | Det Etiske Råd.

Hvad står N for i DNA?

De to DNA-strenge er kendt som polynukleotider, siden de består af simplere enheder kaldet nukleotider. Hvert nukleotid består af en nitrogenholdig nukleobase — enten cytosin (C), guanin (G), adenin (A) eller thymin (T) — såvel som en sukker kaldet deoxyribose og en fosfatgruppe.

Hvad er sammenhængen mellem DNA gener og kromosomer?

DNA er en forkortelse af deoxyribonukleinsyre. Et gen er en bestemt rækkefølge af disse baser, og generne er placeret på kromosomerne som perler på en snor. Tre på hinanden følgende baser i genet koder for en bestemt aminosyre. Aminosyrerne er byggestene i proteinerne.

Hvad består baserne af og hvordan binder de sig til hinanden?

Baserne er adenin, thymin, cytosin og guanin, der normalt blot omtales A, T, C og G. I menneskets DNA indgår der ca. 5,5 milliarder baser, der er bundet sammen som perler på en snor i lange spiralformede kæder. De lange kæder af A'er, T'er, C'er og G'er sidder tæt sammen to og to og danner dermed en dobbeltspiral.

Hvad er DNA og gener?

DNA er en forkortelse af deoxyribonukleinsyre. Et gen er en bestemt rækkefølge af disse baser, og generne er placeret på kromosomerne som perler på en snor. Tre på hinanden følgende baser i genet koder for en bestemt aminosyre. Aminosyrerne er byggestene i proteinerne.

Hvilke bindinger er der i DNA?

Et DNA-molekyle består faktisk af to strenge med A, T, G, og C'er. De to strenge hænger sammen via forskellige kemiske bindinger, men det er især hydrogenbindingerne mellem baserne på de to strenge, der får DNA til at hænge sammen.

Hvilken base findes ikke i mRNA?

Desuden indeholder RNA basen uracil (U) i stedet for thymin (T), men de to baser er genetisk betragtet ækvivalente. I cellen dannes (dvs. der syntetiseres, transkriberes) RNA vha. enzymet RNA-polymerase under aflæsning af et DNA-molekyle.

Hvordan foregår translation?

Translation er den proces i cellerne hvor ribosomerne anvender mRNA til at bygge protein. Efter DNA er transkriberet til mRNA, transporteres mRNA til et ribosom udenfor cellekernen. Ribosomen placerer sig rundt om mRNA og læser af nukleobaserne tre og tre (disse tripletter kaldes codon).

Hvad vil det sige at DNA er en Dobbelthelix?

DNA-molekyler bygges op af 2 DNA-strenge, som danner en dobbelt helix-struktur. Gennem nitrogenbaserne binder de to strenge til hinanden med hydrogenbindinger, det kaldes base-parring.

Hvad er n holdig base?

Et nukleotid er opbygget af en pentose (ribose i RNA og deoxyribose i DNA), en eller flere fosfatgrupper, samt en nitrogenholdig base. Basen kan være enten en purin (adenin (A) eller guanin (G)) eller en pyrimidin (cytosin (C) i RNA og DNA, thymin (T) i DNA, eller uracil i RNA).

Er DNA og kromosomer det samme?

I cellen findes en cellekerne, der indeholder 46 kromosomer. Hvert kromosom består af et DNA-molekyle, der er en lang kæde af byggestene (baser) i en ganske bestemt rækkefølge.

Hvad er forskellen på DNA og kromosomer?

Det enormt lange stykke DNA med gener på, der ligger inde i dine celler og er viklet sammen hulter til bulter, hedder kromosomet. Kromosomerne er svære at skelne fra hinanden, da de er viklet ind i hinanden som et garnnøgle. Hvis man fanger cellen under celledeling, er det muligt at se kromosomerne hver for sig.

Hvordan er et DNA opbygget?

DNA er opbygget af fire elementer kaldet baser. Baserne er adenin, thymin, cytosin og guanin, der normalt blot omtales A, T, C og G. I menneskets DNA indgår der ca. 5,5 milliarder baser, der er bundet sammen som perler på en snor i lange spiralformede kæder.