Table of Contents:

 1. Hvad er sokkel lavet af?
 2. Hvordan støbes et fundament?
 3. Hvad hedder sokler til statuer?
 4. Hvordan laver man sokkel til tilbygning?
 5. Hvordan man laver fundament?
 6. Hvad koster det at få lavet et fundament?
 7. Hvordan støber man en sokkel?
 8. Hvor langt skal sokkelpuds under terræn?
 9. Hvordan laver man fundament til skur?
 10. Hvilke typer fundamenter findes der?
 11. Kan man selv lave en sokkel?

Hvad er sokkel lavet af?

I dag er fundamentet til bygninger som regel støbt i beton. Tidligere brugte man marksten, syldsten kaldet, der blot blev gravet lidt ned i jorden. Dette betød, at bygningens vægge kunne synke eller skride med revner og sætninger til følge. Fundament kan også betyde fodstykke, underlag og forudsætning.

Hvordan støbes et fundament?

Hvordan foregår støbning af fundamentet?
 1. Før selve støbningen skal der ske en afsætning af fundamentet. ...
 2. Næste skridt er, fundamentet skal udgraves, før selve støbningen kan gå i gang. ...
 3. I udgravningen af fundamentet skal der laves en rende, som er det første, der skal fyldes med beton.

Hvad hedder sokler til statuer?

En sokkel er: Sokkel (bygningsdel) – et fundament til en bygning, i mest primitve form syld(sten). Betegnelsen for den klods en statue eller skulptur står på, hvilket også benævnes postament.

Hvordan laver man sokkel til tilbygning?

Fundament opbygning, sådan laves det
 1. Man støber fundamenter i beton på det sted, hvor selve tilbygningen skal stå. ...
 2. Man graver mellem centimeter ned i jorden i en rende eller enkelte huller. ...
 3. I nogle tilfælde kan det være nødvendigt, at man graver over 300 centimeter ned i jorden.

Hvordan man laver fundament?

Bland en beton af 1 del cement og 7 dele støbemix og fyld den i roligt tempo i forskallingen. Fylder du for meget beton i på en gang vil du kunne skubbe forskallingen hvilket vil gøre fundamentet skævt. Når der er fyldt beton i hele forskallingen afrettes toppen ved at trække et bræt langs toppen.

Hvad koster det at få lavet et fundament?

Prisen på et fundament kan ligge mellem 1.000 og 3.000 kr. per m2. Ovenstående priseksempel bygger på et gennemsnit af priser, der ligger tilgængelige online. Vi anbefaler altid at indhente gratis tilbud på nyt fundament via vores samarbejdspartner 3byggetilbud.dk.

Hvordan støber man en sokkel?

Har du i stedet købt et stolpebeslag og vil støbe det fast skal du bruge støbemix, vand og cement. Hullet graves også her med et jordbor i mindst 90 cm og mindst til fast underlag. Blander du selv betonen bør det blandes i forholdet 1 del cement til 7 dele støbemix. Bland beton og fyld det i hullet.

Hvor langt skal sokkelpuds under terræn?

Fundamenter skal føres til frostfri dybde. Dette gælder også for gennemgående understøtninger for ydervægge i forbindelse med pælefundering. Hvis ikke særlige jordbundsforhold eller klimatiske forhold begrunder en større dybde, kan 90 cm under færdigt terræn anses for frostfri dybde.

Hvordan laver man fundament til skur?

Hvordan bygger man et skur? Byg først din bundramme og sæt den i vater
 1. Montér tværbjælkerne til din bundramme. Saml først yderrammen med beslag og montér dernæst også tværbjælkerne med beslag med ca 60 cm afstand. ...
 2. Løft fundamentet til dit skur fri af jorden. ...
 3. Sæt bundrammen i vater.

Hvilke typer fundamenter findes der?

Fundamentet er normalt udført enten som et stribefundament eller et punktfundament. Det mest almindelige fundament til et enfamiliehus er et stribefundament. I praksis udføres fundamentet ved, at der graves en rende i jorden, hvori der udstøbes beton.

Kan man selv lave en sokkel?

Har du i stedet købt et stolpebeslag og vil støbe det fast skal du bruge støbemix, vand og cement. Hullet graves også her med et jordbor i mindst 90 cm og mindst til fast underlag. Blander du selv betonen bør det blandes i forholdet 1 del cement til 7 dele støbemix. Bland beton og fyld det i hullet.