Table of Contents:

 1. Hvad betyder Shahada på dansk?
 2. Hvorfor almisse?
 3. Hvorfor skal man bede i islam?
 4. Hvor mange trosbekendelser?
 5. Hvad er de seks trosartikler?
 6. Hvorfor betaler man zakat?
 7. Hvorfor tager man til Mekka?
 8. Hvem kalder til bøn islam?
 9. Hvem beder islam til?
 10. Hvor mange profeter er der i islam?
 11. Hvem er Muhammed og hvad er hans betydning?
 12. Hvornår fremsiges trosbekendelsen?
 13. Hvilken genre er trosbekendelsen?
 14. Hvad er de fem søjler i islam?

Hvad betyder Shahada på dansk?

Trosbekendelsen hedder på arabisk shahada. Den består af to sætninger, der lyder: "Jeg bevidner (ashhadu an), at der ikke er nogen gud undtagen Gud (la ilaha illa llah), og Muhammed er hans sendebud (wa-muhammada rasul allah)." Når man siger disse ord, bevidner eller bekræfter man sin tro.

Hvorfor almisse?

At give almisser (zakat) er den tredje søjle i islam. Zakat er både en religiøs pligt og et socialt grundlag for alle muslimer, der styrker den sociale ansvarlighed over for de svagest stillede i Det Muslimske Samfund; zakat forebygger egoisme og social ligegyldighed. Det er en muslims pligt at give almisse.

Hvorfor skal man bede i islam?

Udover troen på Allah og troen på at Allah hører ens bøn, er der også andre grunde til at bede. Det kan være af sociale grunde når man sammen er i moskéen om fredagen og beder, eller det kan være af individuelle grunde, for at opnå sjælero og kontemplation.

Hvor mange trosbekendelser?

Sammen med den nikæno-konstantinopolitanske trosbekendelse og den athanasianske trosbekendelse regnes den gerne til de tre oldkirkelige (eller økumeniske) bekendelser.

Hvad er de seks trosartikler?

Undersøg hvordan kristendommen adskiller sig fra islam i forhold til de seks trosartikler (Gud, profeter, bøger, engle, dommedag og forudbestemmelse).

Hvorfor betaler man zakat?

Zakat er en slags ”formueskat”, som muslimer, der gennem et år har haft opsparet ejendom, der udgør mere end værdien af 85 gram guld, skal betale. Zakat svarer groft sagt til 2,5 % af værdien af ens opsparede kapital eller værdigenstande. Der er dog nogle aktiver, man ikke er pligtig til at betale zakat af.

Hvorfor tager man til Mekka?

Muslimer er pålagt at foretage en pilgrimsfærd til Mekka mindst én gang i livet, hvis økonomi og fysik tillader det. Pilgrimsfærden er et udtryk for menneskets lydighed mod Allah, og efter en fuldført pilgrimsfærd er en mand el-Hadj og en kvinde Hadja.

Hvem kalder til bøn islam?

Moskeer kan have en eller flere minareter, hvorfra bedeudråberen (muaddhin) kalder til bøn (adhan). Ved de daglige tidebønner ledes disse (salah) af en imam, oftest af en ansvarshavende, der er tilknyttet moskeen. Før de rituelle tidebønner er en rituel afvaskning påkrævet (abdest, wudu på arabisk).

Hvem beder islam til?

Kvinder og mænd beder ofte hver for sig. Nogle moskeer har forskellige rum til mænd og kvinder. Andre steder beder kvinderne hjemme, mens mændene går i moske. Det er derfor, onklen følges med Ammar og Mohammad til moskeen, og tanten bliver hjemme sammen med pigerne.

Hvor mange profeter er der i islam?

Selvom kun 25 profeter er nævnt i Koranen, så siger en hadith (nr. 21257 i Musnad Ibn Hanbal) at der var 124.000 af dem gennem historien, og Koranen siger, at Gud har sendt en profet til hvert folkeslag.

Hvem er Muhammed og hvad er hans betydning?

Muhammed var en profet og grundlægger af islam. Muhammed blev født i Mekka på Den Arabiske Halvø. Der vides meget lidt om hans livsforløb frem til det tidspunkt, da han begyndte at modtage, hvad han tolkede som guddommelige åbenbaringer fra den ene sande Gud, åbenbaringer, der blev overdraget ham af ærkeenglen Gabriel.

Hvornår fremsiges trosbekendelsen?

Den forkynder troen på én gud (Allah) og Muhammed som Allahs profet. Recitering af trosbekendelsen er en af islams fem søjler. Det at fremsige bekendelsen foran mindst to muslimske vidner, anses af muslimer for at være en officiel erklæring om at man er muslim.

Hvilken genre er trosbekendelsen?

Som litterær genre er bekendelse grundlagt af kirkefaderen Augustin (354-430) med hans Confessiones (da. Bekendelser, 1881, 1952, 1988), en religiøs selvbiografi om hans syndefulde ungdom før omvendelsen til kristendommen. Bogen blev forbillede for religiøse bekendelser, men genren fik også andre forgreninger.

Hvad er de fem søjler i islam?

Islams fem søjler
 1. Shahada. Den første søjle er trosbekendelsen. Den hedder Shahada. ...
 2. Salat. Den anden søjle er de daglige bønner. De hedder Salat. ...
 3. Zakat. Den tredje søjle er at betale en del af sine penge til gode formål. ...
 4. Sawm. Den fjerde søjle er at faste under ramadanen. ...
 5. Hajj. Den femte søjle er pilgrimsrejsen til Mekka.
2. jul. 2020