Table of Contents:

 1. Hvordan påvirker afbrændingen af fossile brændstoffer drivhuseffekten?
 2. Hvorfor er afbrænding af fossile brændsler et problem?
 3. Hvilken gas er et fossilt brændsel?
 4. Hvilke konsekvenser har afbrænding af fossile brændstoffer for klimaet?
 5. Hvordan forurener fossile brændstoffer?
 6. Hvad er problemet med drivhuseffekt og syreregn?
 7. Hvorfor brænder vi fossile brændstoffer?
 8. Hvilke fordele og ulemper er der ved olie?
 9. Hvilke ulemper er der ved kul?
 10. Hvorfor hedder det fossile brændsler?
 11. Hvad er fossilfri?
 12. Hvad sker der ved forbrænding af fossile brændstoffer?
 13. Er fossile brændstoffer bæredygtigt?
 14. Hvor meget CO2 udleder fossile brændstoffer?

Hvordan påvirker afbrændingen af fossile brændstoffer drivhuseffekten?

Når vi bruger meget energi, er vi nødt til at afbrænde store mængder fossile brændstoffer på kraftværkerne. Herved dannes meget mere CO2, end planterne kan nå at optage, og den stadigt stigende mængde overskydende CO2 i atmosfæren bidrager til drivhuseffekten, så temperaturen stiger.

Hvorfor er afbrænding af fossile brændsler et problem?

Menneskets afbrænding af fossile brændsler skaber store mængder drivhusgasser. Denne del kalder vi den menneskeskabte drivhuseffekt. Jo større indholdet er af disse drivhusgasser i atmosfæren, jo mere langbølgede stråling vil blive holdt tilbage, så både Jordens atmosfære, land og hav vil blive opvarmet.

Hvilken gas er et fossilt brændsel?

Fossile brændstoffer er kul, olie og naturgas som er rester af planter eller døde dyr som levede for mere end 100 millioner år siden. Kul er forstenede planter, som voksede i sumpskove på land. Olie og naturgas er dannet af små alger, der engang levede i havet.

Hvilke konsekvenser har afbrænding af fossile brændstoffer for klimaet?

Når vi bruger fossile brændstoffer til at lave strøm, sker der også et udslip af gasserne svovldioxid (SO2) og kvælstofoxid (NOX). I luften bliver de omdannet til svovlsyre og salpetersyre. Når der er mange af disse gasser i luften kan der komme syreregn, hvilket kan gøre skade på plante og dyreliv.

Hvordan forurener fossile brændstoffer?

Kul, olie og naturgas indeholder store mængder CO2, der frigives ved afbrænding. CO2 stammer fra de døde dyr og planter, som de fossile brændstoffer oprindeligt bestod af. Atmosfærens indhold af CO2 forstærker drivhuseffekten, som skaber klimaforandringer.

Hvad er problemet med drivhuseffekt og syreregn?

Syreregn skader naturen, hvis der ikke er ret meget kalk i jorden, hvilket er tilfældet i for eksempel Sverige. Træer visner og dør – især nåletræer, der hele vinteren står dækket med sne med højt syreindhold. Vandplanter og fisk kan ikke trives i vand, der er blevet surt af syreregn.

Hvorfor brænder vi fossile brændstoffer?

Fossile brændstoffer er olie eller kul som er dannet af døde dyr og plantedele som er mange millioner år gamle. ... Når man brænder fossile brændstoffer sker der et stort udslip af gasser blandt andet kuldioxid (CO2). CO2 er i sig selv ikke farligt.

Hvilke fordele og ulemper er der ved olie?

Fordele og ulemper ved olie Den primære fordel ved olieenergi er, at den er billig og effektiv. Olien er ofte nem at udvinde, og den er en potent energikilde, som både kan omdannes til elektricitet og varme, og især anvendes som brændstof.

Hvilke ulemper er der ved kul?

De største ulemper ved kulkraft er allerede blevet nævnt. Når kul afbrændes, frigives der massive mængder kuldioxid på én gang. Kuldioxiden bidrager til den drivhuseffekt, som får klodens temperatur til at stige – og som har resulteret i de klimaforandringer, vi for alvor er begyndt at kunne mærke effekten af.

Hvorfor hedder det fossile brændsler?

Fossil (fra (latin): fossa, grav) betyder "hvad der findes ved at grave i jorden". Fossile brændstoffer kan dermed oversættes direkte til opgravede brændstoffer, selvom man i de fleste tilfælde ikke graver efter olie og gas.

Hvad er fossilfri?

Et fossilfrit energisystem betyder også, at transporten skal gøres fossilfri – altså skal benzin og diesel udskiftes ved vedvarende energi FyensSt2014Fyens Stiftstidende (avis), 2014. Denne artikel er skrevet i 2018.

Hvad sker der ved forbrænding af fossile brændstoffer?

Når man brænder fossile brændstoffer sker der et stort udslip af gasser blandt andet kuldioxid (CO2). CO2 er i sig selv ikke farligt. Faktisk er CO2 vigtig for blandt andet planter som omdanner CO2 til ilt (O2) ved hjælp af fotosyntesen.

Er fossile brændstoffer bæredygtigt?

Fossilt energiforbrug ødelægger klima og miljø. Det er ofte dyrere end vedvarende energi, som bliver stadigt billigere. Alligevel er der stadig mange, som siger at vedvarende energi ikke kan opfylde energibehovet, og at det vil tage årtier, før vi teknisk kan stille om fra fossile brændsler. Det er ikke rigtigt.

Hvor meget CO2 udleder fossile brændstoffer?

Den globale udledning af CO2 fra fossile brændstoffer står til at stige med 2 procent i 2017. Det betyder, at udledningen for 2017 sætter ny rekord på 37 milliarder tons kuldioxid ifølge det globale kuldioxid-budget (Global Carbon Budget), der blev publiceret 13. november 2017.