Table of Contents:

 1. Hvordan finder man projektionen af to vektorer?
 2. Hvordan finder man projektionen?
 3. Hvad er en projektion?
 4. Hvornår er to vektorer parallelle?
 5. Hvordan finder man arealet af et parallelogram vektor?
 6. Er vektoren parallel med linjen?
 7. Hvad kan man bruge vektorer til?
 8. Hvorfor projicerer man?
 9. Hvordan udtales projektion?
 10. Hvordan viser man at to vektorer er parallelle?
 11. Hvilke linjer er parallelle?
 12. Hvordan finder man længden af en vektor?
 13. Hvordan finder man en vektor mellem to punkter?
 14. Hvilken vektorer optræder i linjens ligning?
 15. Hvordan laver man en vektor i TI Nspire?

Hvordan finder man projektionen af to vektorer?

Givet to egentlige vektorer kan man projicere den ene ned på den anden. Hvis man har tegnet de to vektorer fra samme begyndelsespunkt, svarer det til at gå vinkelret fra spidsen af den ene ned på den anden vektor. Vektoren fra begyndelsespunktet og hen til det punkt, man rammer, er projektionsvektoren.

Hvordan finder man projektionen?

Hvordan finder man projektionen Først konstruerer man en linje, der står vinkelret på planen og som går gennem punktet. Dernæst finder man skæringspunktet mellem planen og linjen. Skæringspunktet er projektionen. Det er let at konstruere en linje gennem punktet som står vinkelret på planen.

Hvad er en projektion?

Projektion er, som psykologisk begreb, den mekanisme, hvor man ubevidst tillægger andre nogle af de egenskaber, som man selv har, og som man ikke vil være ved. Noget der ofte sker, i forbindelse med personens skyggesider eller i forbindelse med den maske man har tillagt sig i forhold til omverden.

Hvornår er to vektorer parallelle?

Parallelle vektorer og determinant Grunden til dette er, at determinanten er defineret som skalarproduktet mellem a hat og b. Hvis dette skalarprodukt giver 0, betyder det at de to vektorer står vinkelret på hinanden. Hvis b er vinkelret på a hat, så er b parallel med a.

Hvordan finder man arealet af et parallelogram vektor?

Areal af parallelogram udspændt af to vektorer i planen
 1. Når du skal finde arealet af et parallelogram, der er udspændt af to vektorer, kan du benytte følgende formel:
 2. A=∣∣det(→a,→b)∣∣
 3. Man kan altså finde arealet af parallelogrammet ved at beregne determinanten for vektor a og b.

Er vektoren parallel med linjen?

Kender linjens ligning Hvis man hatter normalvektoren får man en vektor, der er parallel med linjen. Den kan man bruge som retningsvektor. Man kan finde et punkt på linjen ved at sætte en bestemt værdi ind på den ene variables plads og så isolere den anden.

Hvad kan man bruge vektorer til?

Vektorregning bruges blandt andet til at løse geometriske problemer, fx at bestemme en længde, et areal eller en vinkel. Vektorregning bruges også, ligesom mange andre matematiske emner, som et værktøj inden for andre fag, fx fysik, hvor vektorer bl. a. bruges til at beskrive kræfter, hastighed og acceleration.

Hvorfor projicerer man?

Projektion er som sagt det, der sker, når du lægger ansvaret for dine egne følelser og behov og reaktioner ud i omverden, frem for at tage ejerskab og ansvar for dem selv. Projektioner finder ofte sted uden vores egen opmærksomhed og meget oftere, end vi ved.

Hvordan udtales projektion?

Ordet projektion bruges som regel i midten af ​​en sætning og udtales som det staves.

Hvordan viser man at to vektorer er parallelle?

Parallelle vektorer i planen
 1. I mange sammenhænge vil man gerne finde ud af, om to vektorer er parallelle. ...
 2. Formlen angiver en matematisk test til at afgøre netop denne egenskab for to vektorer i planen:
 3. det(→a,→b)=0, så er →a∥→b.
 4. Formlen siger, at hvis determinanten for to vektorer er 0, så er de parallelle.

Hvilke linjer er parallelle?

To rette linjer kaldes parallelle, når de ligger i samme plan og har en fælles normal; den ene kaldes en parallel til den anden. Tilsvarende kaldes to planer i rummet parallelle, hvis de har en fælles normal.

Hvordan finder man længden af en vektor?

En simpel huskeregel er tage det øverste tal i anden + det nederste tal i anden på vektoren og tage kvadratroden af det. Så finder du længden af vektoren.

Hvordan finder man en vektor mellem to punkter?

Opsummering
 1. Man kan konstruere en vektor ud fra to punkter ved at indtegne en pil fra startpunktet (A) til endepunktet (B).
 2. Man kan beregne vektoren ved at trække de to punkters koordinater fra hinanden.

Hvilken vektorer optræder i linjens ligning?

Vi ved at normalvektoren står vinkelret på linjen. Hvis et punkt P ligger på linjen, så må vektoren fra P0 til P altså være ortogonal (dvs. vinkelret) med normalvektoren. og det er simpelthen derfor, at ligningen for linjen ser sådan ud.

Hvordan laver man en vektor i TI Nspire?

Vælg i værktøjskassen: Geometri > Punkter og linjer > Vektor, og tegn vektoren med de koordinater, du ønsker, og med udgangspunk i det punkt du ønsker, fx origo, så vektoren bliver en stedvektor.