Table of Contents:

 1. Kan man sige fremadrettet?
 2. Hvad betyder fremadrettet?
 3. Hvilken tid eller hvad tid?
 4. Hvad betyder omvandrende?
 5. Hvad betyder bagudrettet?
 6. Hvad betyder osse?
 7. Hvordan ved man om det er en eller et?
 8. Hvad er at præge?
 9. Hvad betyder almindelig?
 10. Hvad er reglen for en eller et?
 11. Hvornår skal man bruge en eller et?

Kan man sige fremadrettet?

Det er ikke for- kert at bruge fremadrettet i overført betydning, og det er heller ikke forkert at bruge ordet som adverbium. Men hvis man vil undgå kritik, kan det være en god idé at lade være. I stedet vil man i mange tilfælde kunne udskifte fremadrettet med fx i fremtiden, med tiden, fremover eller lignende.

Hvad betyder fremadrettet?

Fremadrettet i ordbøger Den Danske Ordbog (på ordnet.dk/ddo) angiver dels en bogstavelig betydning af fremadrettet ('som vender fremad eller bevæger sig i retning fremad'), dels en overført ('som peger fremad i tiden; som arbejder med henblik på fremtiden').

Hvilken tid eller hvad tid?

Hvad tid bruges om specifikke tidspunkter. Det er for eksempel fuldstændig mundret at sige Hvad tid kører bussen? Hvornår kan man bruge både om specifikke tidspunkter og større, mere uafgrænsede tidsrum.

Hvad betyder omvandrende?

overført bruges som udtryk for at nogen konstant står til rådighed med en bestemt ydelse el. lign. En sygeplejerske er en omvandrende informationscentral, der ustandselig indsamler oplysninger og giver dem videre AltDam1990.

Hvad betyder bagudrettet?

Bagudrettet betyder omtrent det samme som tilbageskuende.

Hvad betyder osse?

bruges forstærkende i udtryk for overraskelse, ærgrelse el.

Hvordan ved man om det er en eller et?

Om der skal stå 'en' eller 'et' foran et ord afhænger af, om ordet er fælleskøn eller intetkøn. Fælleskøn og intetkøn kaldes også -n- og -t-ord. Ordet 'hamster' er altså et -n-ord, fordi man sætter 'en' foran. På dansk er der ikke noget system i ordenes grammatiske køn.

Hvad er at præge?

have stærk indflydelse på en persons psyke, forestillingsverden el. lign.

Hvad betyder almindelig?

a den mest udbredte og kendte af sin slags typisk | normal speciel | særlig 2 som omfatter eller vedkommer alle; som er fælles for alle – Forkortelse: alm. almen 2. a som forekommer hyppigt eller i mange tilfælde udbredt | fremherskende 2.

Hvad er reglen for en eller et?

Dette er eksempelvis sket på dansk, hvor navneord, der bøjes med "en" er fælleskøn, mens ord, der bøjes med "et" er intetkøn. Navneord med fælleskøn får i bestemt form ental endelsen -en eller -n (bestemthedsmærke) føjet til stammen, fx: en bil – bilen, en pige – pigen.

Hvornår skal man bruge en eller et?

To udtaler – to skrivemåder
en kæmpesucceselleren kæmpe succes
en lettilgængelig tekstelleren let tilgængelig tekst
et femkronersfrimærkeelleret femkroners frimærke
et tyndtbefolket områdeelleret tyndt befolket område.