Table of Contents:

 1. Hvad kan man bruge Fibonacci til?
 2. Hvad er Fibonacci mønster?
 3. Hvad kan man sige om Det gyldne snit?
 4. Hvem fandt på Det gyldne snit?
 5. Hvordan laver man Det gyldne snit?
 6. Hvorfor bruger man Det gyldne snit?
 7. Hvilket tal er næste i rækken?
 8. Hvem opfandt talrækken?
 9. Hvordan man laver en billedanalyse?
 10. Hvad er en forgrund mellemgrund og baggrund?
 11. Hvordan finder man det gyldne snit?
 12. Hvorfor bruger man det gyldne snit?
 13. Hvad er Det gyldne snit billede?
 14. Hvordan regner man en talrække ud?
 15. Hvad er det næste tal i talfølgen 3 7 15 31?

Hvad kan man bruge Fibonacci til?

Måske har du hørt tale om Det gyldne snit eller Fibonacci-tal. Det er en matematisk udregning, som har vist sig at have stor betydning for, hvordan vores verden er blevet designet og den kan ses mange steder i naturen. Det gyldne snit kan også bruges til at skabe balance for øjet.

Hvad er Fibonacci mønster?

Fibonacci-sekvensen er et numerisk mønster – en række tal, hvor et tal findes ved at tilføje de to tal før det. Sekvensen vises i mange indstillinger i matematik og i andre videnskaber. Matematikere har lært at bruge Fibonaccis sekvens til at beskrive visse former, der forekommer i naturen.

Hvad kan man sige om Det gyldne snit?

Kompositionsstruktur, der opdeler linjestykker og/eller billedfladen i harmoniske proportioner. Det gyldne snit opstår, når en linje deles således, at det mindste stykke forholder sig til det største stykke, som det største stykke forholder sig til hele linjen.

Hvem fandt på Det gyldne snit?

Matematikeren Euklid var den første til at beskrive det gyldne forhold matematisk omkring 300 f.v.t. I middelalderen opdagede den italienske matematiker Leonardo Fibonacci (ca. ) en sammenhæng mellem en særlig talrække – Fibonaccitallene – og det gyldne snit.

Hvordan laver man Det gyldne snit?

Du kan finde det gyldne snit ved at gå tre ottendedele (lidt mere end en tredjedel) op ad et billedes højde og tegne en vandret streg gennem billedet. Hvis du vil finde tre ottendedele helt præcist, skal du måle billedets længde i cm, dividere dette tal med otte og til sidst gange med tre.

Hvorfor bruger man Det gyldne snit?

Det gyldne snit er det sted i et billede, hvor de vigtigste elementer er placeret. Ved at placerer de vigtigste elementer her, opnår billedet harmoni. Der findes matematiske formler til udregningen (Fibonacci) af det gyldne snit.

Hvilket tal er næste i rækken?

For at kunne forudsige, hvordan den fortsætter, må man prøve at finde mønsteret i rækken. Dette gøres lettest ved at kigge på de første tal og prøve sig lidt frem med plus, minus, gange eller division. I denne talfølge finder man det næste tal ved at gange med 2 og lægge 1 til.

Hvem opfandt talrækken?

Talrækken blev første gang beskrevet i 1202 af den italienske matematiker Fibonacci, men har nok været kendt længe før. Tallene kan relateres til en simpel model for populationers udvikling: Et kaninpar avler hvert år to unger, en han og en hun. Afkommet formerer sig også, men først efter to drægtighedsperioder.

Hvordan man laver en billedanalyse?

Billedanalyse
 1. Formen. Præsentér billedets titel, årstal og kunster først. Hvad ses der på billedet? ...
 2. Indhold. Hvad forestiller billedet? ...
 3. Budskab. Hvilken effekt tror du afsenderen har tænkt billedet ville have på modtageren? ...
 4. Perspektivering. Kender du andre billeder med samme form, indhold eller budskab?

Hvad er en forgrund mellemgrund og baggrund?

Baggrunden er den del af motivet, der er fjernest fra os og fra kameraet. Det er fx et landskab eller væggen i et rum. Mellemgrunden er det område, der ligger mellem forgrund og baggrund. Meget ofte er det vigtigste i billedet – fx filmens personer eller vigtige rekvisitter – placeret i mellemgrunden.

Hvordan finder man det gyldne snit?

Du kan finde det gyldne snit ved at gå tre ottendedele (lidt mere end en tredjedel) op ad et billedes højde og tegne en vandret streg gennem billedet. Hvis du vil finde tre ottendedele helt præcist, skal du måle billedets længde i cm, dividere dette tal med otte og til sidst gange med tre.

Hvorfor bruger man det gyldne snit?

Det gyldne snit er det sted i et billede, hvor de vigtigste elementer er placeret. Ved at placerer de vigtigste elementer her, opnår billedet harmoni. Der findes matematiske formler til udregningen (Fibonacci) af det gyldne snit.

Hvad er Det gyldne snit billede?

Det gyldne snit er det sted i et billede, hvor de vigtigste elementer er placeret. Ved at placerer de vigtigste elementer her, opnår billedet harmoni. Der findes matematiske formler til udregningen (Fibonacci) af det gyldne snit.

Hvordan regner man en talrække ud?

Talrækken dannes ved, at man lægger de to foregående tal i rækken sammen. Fx er tal nummer 7 fundet ved at lægge 5 og 8 sammen. Talrækken har været genstand for mange spekulationer gennem tiderne, fordi den tilsyneladende optræder som et fænomen i naturen.

Hvad er det næste tal i talfølgen 3 7 15 31?

1, 3, 7, 15, 31, 63, 127, 255… Denne talfølge er ikke så almindelig. For at kunne forudsige, hvordan den fortsætter, må man prøve at finde mønsteret i rækken. Dette gøres lettest ved at kigge på de første tal og prøve sig lidt frem med plus, minus, gange eller division.